Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lasten ja nuorten liikunta
Lapin kovakuntoisimmat koululaiset asuvat Posiolla –kunnan pitkät urheiluperinteet ja hyvät harrastusmahdollisuudet näkyvät lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa

Lapin ko­va­kun­toi­sim­mat kou­lu­lai­set asuvat Po­siol­la –kunnan pitkät ur­hei­lu­pe­rin­teet ja hyvät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näkyvät lasten ja nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­sa

14.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Kuka sammutti ulkona leikkiviltä lapsilta valot?
Kolumni

Kuka sam­mut­ti ulkona leik­ki­vil­tä lap­sil­ta valot?

23.10.2022 17:25 4
Tilaajille
Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikunnan edistämisestä – tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan vahvat kir­jauk­set lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mak­su­ton har­ras­tus

29.08.2022 15:53
Tilaajille
Simo hankki hiihtomies Paavo Halosen perintörahoilla ulkokuntoilupuiston ja rahaa jäi vielä 120 000

Simo hankki hiih­to­mies Paavo Halosen pe­rin­tö­ra­hoil­la ul­ko­kun­toi­lu­puis­ton ja rahaa jäi vielä 120 000

06.02.2022 12:03
Tilaajille
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17

Ra­joi­tus­ten pitkä varjo: liik­ku­mat­to­mat lapset ja nuoret

02.04.2021 07:00
Tilaajille
Simo sai tuntuvan perintöpotin lapsiin käytettäväksi – hiihtomies Paavo Halonen muistetaan vaatimattomana ikiliikkujana

Simo sai tun­tu­van pe­rin­tö­po­tin lapsiin käy­tet­tä­väk­si – hiih­to­mies Paavo Halonen muis­te­taan vaa­ti­mat­to­ma­na iki­liik­ku­ja­na

05.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Miten lappilaisten lasten ja nuorten kunto kohoamaan? – "Karhunpalvelus on vanhempi joka heittää lapsen autolla kouluun muutamankin kilometrin matkan"

Miten lap­pi­lais­ten lasten ja nuorten kunto ko­hoa­maan? – "Kar­hun­pal­ve­lus on van­hem­pi joka heittää lapsen autolla kouluun muu­ta­man­kin ki­lo­met­rin matkan"

11.12.2020 18:30 1
Tilaajille
Move! -mittaustulokset Lapissa karua luettavaa: lasten fyysinen kunto keskiarvoa heikompi kautta linjan

Move! -mit­taus­tu­lok­set Lapissa karua luet­ta­vaa: lasten fyy­si­nen kunto kes­ki­ar­voa hei­kom­pi kautta linjan

09.12.2020 12:16
Tilaajille