Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Lapin uutiset

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansan si­vuil­le

28.11.2019 19:29
Tilaajille

Poh­jois­saa­men­kie­li­sen Raa­ma­tun kan­nes­sa loi­mua­vat re­von­tu­let: Suuri ker­to­mus ker­ro­taan viimein sel­väl­lä saamen kie­lel­lä, jonka toi­vo­taan ve­toa­van myös nuoriin

30.08.2019 07:30
Tilaajille

"Kohta mie lyön sinua!" – Työn­te­ki­jät koh­taa­vat vä­ki­val­lan uhkaa koulu- ja ter­veys­alal­la joka viikko

28.08.2019 07:30
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus­työ­maa ahmaisi he­li­kop­te­ri­ken­tän ja satoja park­ki­paik­ko­ja – loput paikat muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si kuun­vaih­tees­sa

16.08.2019 07:00
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to suostui saa­me­lais­kä­rä­jien neu­vot­te­lu­pyyn­töön – Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son Lapin kan­san­edus­ta­jien kan­na­no­tos­ta: "Saa­me­lais­kä­rä­jien ra­hoi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen ei ole ajan­koh­tais­ta"

14.08.2019 15:32

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja pitää Lapin kan­san­edus­ta­jien vih­jauk­sia asiat­to­mi­na: "Saa­me­lais­kä­rä­jät toimii oi­keus­jär­jes­tel­män puit­teis­sa"

13.08.2019 15:59
Tilaajille

Lapin kan­san­edus­ta­jat torp­paa­vat saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien siirron – Lohi: "Yh­teis­työl­tä menee pohja, jos oi­keus­jär­jes­tel­mää ei nou­da­te­ta"

13.08.2019 13:21
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus toivoo yhä vaalien siirtoa ja pyytää mi­nis­te­rit kii­reel­li­ses­ti neu­vot­te­lu­pöy­tään

09.08.2019 20:00
Tilaajille

Orpo hir­ven­va­sa eksyi pi­ha­pii­riin äi­tien­päi­vä­nä, löysi uuden kodin Ranuan eläin­puis­tos­ta – katso video pie­no­kai­sen pul­lo­mai­to­het­kes­tä

26.07.2019 19:58
Tilaajille