Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja pitää Lapin kan­san­edus­ta­jien vih­jauk­sia asiat­to­mi­na: "Saa­me­lais­kä­rä­jät toimii oi­keus­jär­jes­tel­män puit­teis­sa"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on pettynyt siihen, että Lapin kansanedustajat kyseenalaistavat saamelaiskäräjien ja suomalaisen yhteiskunnan välisen laajan yhteistyön.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on pettynyt siihen, että Lapin kansanedustajat kyseenalaistavat saamelaiskäräjien ja suomalaisen yhteiskunnan välisen laajan yhteistyön.
Kuva: Jouni Porsanger

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio pitää erittäin asiattomina Lapin kansanedustajien vihjauksia siitä, että Saamelaiskäräjät ei toimi lain mukaan.

Lapin kansanedustajat julkaisivat tiistaina yhteisen kannanoton, jonka mukaan suomalaisten tuomioistuinten asema ja lainsäädäntö on kyseenalaistettu vallitsevassa saamelaistilanteessa.