Lakialoite
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sek­suaa­li­ri­kok­set verkon pi­mey­den ydin

05.10.2020 19:39
Tilaajille
Kansanedustajat esittävät kiristyksiä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapitoon ja levittämiseen – Yhden pitkänkään videon levittäminen ei ole rangaistavaa

Kan­san­edus­ta­jat esit­tä­vät ki­ris­tyk­siä lasten sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä ku­vaa­van ma­te­riaa­lin hal­lus­sa­pi­toon ja le­vit­tä­mi­seen – Yhden pit­kän­kään videon le­vit­tä­mi­nen ei ole ran­gais­ta­vaa

10.06.2020 10:30 0
Kaksi kokoomuksen kansanedustajaa teki lakialoitteen, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen kriminalisoitaisiin – Norjassa ja Tanskassa osallistuminen on jo kriminalisoitu

Kaksi ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­jaa teki la­kia­loit­teen, että ter­ro­ris­ti­jär­jes­tön toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen kri­mi­na­li­soi­tai­siin – Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa osal­lis­tu­mi­nen on jo kri­mi­na­li­soi­tu

29.12.2019 19:38
Lukijalta Mielipide Kari Viholainen

Lu­ki­jal­ta: Saat­to­hoi­to hoi­det­ta­va kuntoon

08.12.2019 19:55
Tilaajille
Indonesian presidentti hyllytti kiistellyn seksilain

In­do­ne­sian pre­si­dent­ti hyl­lyt­ti kiis­tel­lyn sek­si­lain

21.09.2019 19:11 0