Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

terroristijärjestöt
Erdoğan itse katsoi Isis-terroristeja läpi sormien, vaikka turkkilaispresidentti syyttää terroristien paapomisesta Suomea ja Ruotsia

Erdoğan itse katsoi Isis-ter­ro­ris­te­ja läpi sor­mien, vaikka turk­ki­lais­pre­si­dent­ti syyttää ter­ro­ris­tien paa­po­mi­ses­ta Suomea ja Ruotsia

30.05.2022 18:30 7
Tilaajille
Kataib Hizbollah -liike täytti Pohjois-Irakissa Isisin jättämän tyhjiön

Kataib Hiz­bol­lah -liike täytti Poh­jois-Ira­kis­sa Isisin jät­tä­män tyhjiön

02.01.2020 08:00
Tilaajille
Kaksi kokoomuksen kansanedustajaa teki lakialoitteen, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen kriminalisoitaisiin – Norjassa ja Tanskassa osallistuminen on jo kriminalisoitu

Kaksi ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­jaa teki la­kia­loit­teen, että ter­ro­ris­ti­jär­jes­tön toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen kri­mi­na­li­soi­tai­siin – Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa osal­lis­tu­mi­nen on jo kri­mi­na­li­soi­tu

29.12.2019 19:38
Rikosoikeuden professori: Terroristijärjestöön kuuluminen on mahdollista kriminalisoida – Järjestöt tulisi listata lainsäädäntöön asetuksella

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen on mah­dol­lis­ta kri­mi­na­li­soi­da – Jär­jes­töt tulisi listata lain­sää­dän­töön ase­tuk­sel­la

27.12.2019 14:15