Juuri nyt: Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

Kysyimme: Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

terroristijärjestöt
Kataib Hizbollah -liike täytti Pohjois-Irakissa Isisin jättämän tyhjiön

Kataib Hiz­bol­lah -liike täytti Poh­jois-Ira­kis­sa Isisin jät­tä­män tyhjiön

02.01.2020 08:00
Tilaajille
Kaksi kokoomuksen kansanedustajaa teki lakialoitteen, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen kriminalisoitaisiin – Norjassa ja Tanskassa osallistuminen on jo kriminalisoitu

Kaksi ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­jaa teki la­kia­loit­teen, että ter­ro­ris­ti­jär­jes­tön toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen kri­mi­na­li­soi­tai­siin – Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa osal­lis­tu­mi­nen on jo kri­mi­na­li­soi­tu

29.12.2019 19:38
Rikosoikeuden professori: Terroristijärjestöön kuuluminen on mahdollista kriminalisoida – Järjestöt tulisi listata lainsäädäntöön asetuksella

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen on mah­dol­lis­ta kri­mi­na­li­soi­da – Jär­jes­töt tulisi listata lain­sää­dän­töön ase­tuk­sel­la

27.12.2019 14:15