Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntabarometri
Joka kolmas Lapin kuntapäättäjä näkee kuntansa tulevaisuuden negatiivisena – iso osa uskoo palveluiden yksityistämiseen tulevaisuudessa

Joka kolmas Lapin kun­ta­päät­tä­jä näkee kun­tan­sa tu­le­vai­suu­den ne­ga­tii­vi­se­na – iso osa uskoo pal­ve­lui­den yk­si­tyis­tä­mi­seen tu­le­vai­suu­des­sa

22.02.2023 11:34 4
Tilaajille
Enontekiön yrityselämä kaipaa kuntaan johtajia ja huomiota luottamushenkilöiltä : "Kunnassa ei ole tällä hetkellä käytännössä ketään, johon yrittäjät voisivat ottaa yhteyttä"

Enon­te­kiön yri­tys­elä­mä kaipaa kuntaan joh­ta­jia ja huo­mio­ta luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä : "Kun­nas­sa ei ole tällä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ketään, johon yrit­tä­jät voi­si­vat ottaa yh­teyt­tä"

23.05.2022 21:00 1
Tilaajille
Lappi romahti toiseksi viimeiseksi yrittäjien kuntabarometrissä – yrittäjät kokevat kuntien kilpailevan yritystoiminnan kanssa muuta maata enemmän

Lappi romahti toi­sek­si vii­mei­sek­si yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – yrit­tä­jät kokevat kuntien kil­pai­le­van yri­tys­toi­min­nan kanssa muuta maata enemmän

20.05.2022 11:52 3
Tilaajille
Rovaniemen tulosta ei voi kehua – Yrittäjät vaativat kaupungilta jämäkämpää kuntapäätöksentekoa, kun he vastasivat kuntabarometriin

Ro­va­nie­men tulosta ei voi kehua – Yrit­tä­jät vaa­ti­vat kau­pun­gil­ta jä­mä­käm­pää kun­ta­pää­tök­sen­te­koa, kun he vas­ta­si­vat kun­ta­ba­ro­met­riin

11.06.2020 18:48
Tilaajille
Ylitornio saa yrittäjiltä parhaat arvosanat Lapissa – Kunnanjohtaja: "Rahalla ei rönsytä, mutta autetaan niin paljon kuin mahdollista "

Yli­tor­nio saa yrit­tä­jil­tä parhaat ar­vo­sa­nat Lapissa – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ra­hal­la ei rön­sy­tä, mutta au­te­taan niin paljon kuin mah­dol­lis­ta "

10.06.2020 16:28 2
Tilaajille