Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kompensaatiot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­vu­kos­ki sai ho­tel­lin

01.09.2023 05:00
Hallituksen lupaamat tukitoimet helpottavat sähkölaskun maksamisessa hieman, mutteivät todennäköisesti riittävästi – edessä on hyvinvointivaltion testi
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen lu­paa­mat tu­ki­toi­met hel­pot­ta­vat säh­kö­las­kun mak­sa­mi­ses­sa hieman, mutt­ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti riit­tä­väs­ti – edessä on hy­vin­voin­ti­val­tion testi

01.09.2022 22:04 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ryh­dyt­tä­vä rat­kai­se­maan ener­gia­krii­siä

30.08.2022 05:44
Tilaajille
Energian rajua hinnannousua on kompensoitava kuluttajille, tuki pitää kohdistaa täsmänä eniten kärsiville
Pääkirjoitus

Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

10.08.2022 21:33 10
Tilaajille
Kaksi vanhaa turvetuotantosuota myynnissä Simossa – käynnissä tiettävästi Suomen suurin kosteikkokauppa kautta aikojen

Kaksi vanhaa tur­ve­tuo­tan­to­suo­ta myyn­nis­sä Simossa – käyn­nis­sä tiet­tä­väs­ti Suomen suurin kos­teik­ko­kaup­pa kautta aikojen

14.05.2022 15:00
Tilaajille