Kilpailutus
Lukijalta Mielipide

En esit­tä­nyt kil­pai­lut­ta­mis­ta

23.12.2020 07:54
Tilaajille
Lukijalta: Julkiset hankinnat voivat pelastaa yrityksiä
Lukijalta Mielipide Tero Lausala

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­set han­kin­nat voivat pe­las­taa yri­tyk­siä

20.04.2020 06:00
Tilaajille
Kilpailutus on tasapuolista kaikille - markkinavuoropuhelussa esiteltiin kilpailutettavia kohteita

Kil­pai­lu­tus on ta­sa­puo­lis­ta kai­kil­le - mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lus­sa esi­tel­tiin kil­pai­lu­tet­ta­via koh­tei­ta

18.03.2020 13:59

So­dan­ky­län maan­tei­den hoito pysyy Des­tial­la

18.12.2019 14:55
Tilaajille