Kausi-influenssa
Influenssakausi on alkanut Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Infektioylilääkäri Markku Broas: "Rokotteesta on edelleen hyötyä"

Inf­luens­sa­kau­si on alkanut Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas: "Ro­kot­tees­ta on edel­leen hyötyä"

06.03.2020 13:40 0
Tilaajille
Influenssavirus tekee tietä pneumokokille – Ilmainen pneumokokkirokote on tarjolla lapsille, mutta riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset eivät ilmaista rokotetta saa

Inf­luens­sa­vi­rus tekee tietä pneu­mo­ko­kil­le – Il­mai­nen pneu­mo­kok­ki­ro­ko­te on tar­jol­la lap­sil­le, mutta ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat ikä­ih­mi­set eivät il­mais­ta ro­ko­tet­ta saa

03.01.2020 21:06 0
Tilaajille
Influenssakausi Lapissa vasta alkamassa, todetut tapaukset olleet matkailijoilla

Inf­luens­sa­kau­si Lapissa vasta al­ka­mas­sa, todetut ta­pauk­set olleet mat­kai­li­joil­la

27.12.2019 12:01 0
Tilaajille
Influenssarokotukset alkavat Lapissa pari viikkoa myöhässä – piikeillä ja sumutteilla voi estää sydän- ja aivoinfarkteja ja jopa muistisairauksia

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Lapissa pari viikkoa myö­häs­sä – pii­keil­lä ja su­mut­teil­la voi estää sydän- ja ai­vo­in­fark­te­ja ja jopa muis­ti­sai­rauk­sia

11.10.2019 13:57 0
Tilaajille