Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaupunkilehdet
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:04 8
Tilaajille
Uusi Rovaniemi pääsi jälleen finaaliin lehtikilpailussa – voittaja selviää marraskuussa

Uusi Ro­va­nie­mi pääsi jälleen fi­naa­liin leh­ti­kil­pai­lus­sa – voit­ta­ja selviää mar­ras­kuus­sa

23.10.2023 14:42 5
Tilaajille
UR kylillekin Lapparin välissä – Uuden Rovaniemen jakelu laajeni Lapin Kansan tilaajatalouksiin myös varhaisjakelualueen ulkopuolella

UR ky­lil­le­kin Lap­pa­rin välissä – Uuden Ro­va­nie­men jakelu laajeni Lapin Kansan ti­laa­ja­ta­louk­siin myös var­hais­ja­ke­lu­alueen ul­ko­puo­lel­la

01.03.2023 14:36 4
Uusi Rovaniemi alkaa ilmestyä torstaisin

Uusi Ro­va­nie­mi alkaa il­mes­tyä tors­tai­sin

14.12.2022 06:30 13
Tilaajille
Uusi Rovaniemi valittiin Suomen toiseksi parhaaksi kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin Suomen toi­sek­si par­haak­si kau­pun­ki­leh­dek­si

10.11.2022 21:12 8
Tilaajille
Uusi Rovaniemi pääsi finaaliin lehtikilpailussa – vuoden kaupunkilehti valitaan ensi viikolla

Uusi Ro­va­nie­mi pääsi fi­naa­liin leh­ti­kil­pai­lus­sa – ­vuo­den kau­pun­ki­leh­ti va­li­taan ensi vii­kol­la

01.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Veera Vasarasta Uuden Rovaniemen päätoimittaja, Leena Talvensaari siirtyy Lapin Kansaan

Veera Va­sa­ras­ta Uuden Ro­va­nie­men pää­toi­mit­ta­ja, Leena Tal­ven­saa­ri siirtyy Lapin Kansaan

03.08.2022 12:55 5
Tilaajille
"Kolumnit ovat oikeaa sana-akrobatiaa, jossa minun pitää olla aina varpaillani" – Tiitu Sulkko lukee Uutta Rovaniemeä ääneen näkövammaisille, koska tiedon pitäisi olla kaikille saatavilla

"Ko­lum­nit ovat oikeaa sa­na-ak­ro­ba­tiaa, jossa minun pitää olla aina var­pail­la­ni" – Tiitu Sulkko lukee Uutta Ro­va­nie­meä ääneen nä­kö­vam­mai­sil­le, koska tiedon pitäisi olla kai­kil­le saa­ta­vil­la

03.05.2022 13:40 1
Tilaajille
Paikalliset piirtäjät saavat nauramaan ja ilahtumaan – Pilapiirroksia näkyy lehtien sivuilla yhä harvemmin, mutta Uusi Rovaniemi -lehdessä niitä on jopa kolme

Pai­kal­li­set piir­tä­jät saavat nau­ra­maan ja ilah­tu­maan – Pi­la­piir­rok­sia näkyy lehtien si­vuil­la yhä har­vem­min, mutta Uusi Ro­va­nie­mi -leh­des­sä niitä on jopa kolme

06.04.2022 13:00
Tilaajille
Noin 35 000 henkilöä lukee viikoittain painettua Lounais-Lappia

Noin 35 000 hen­ki­löä lukee vii­koit­tain pai­net­tua Lou­nais-Lap­pia

21.10.2021 17:10 1