pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Noin 35 000 hen­ki­löä lukee vii­koit­tain pai­net­tua Lou­nais-Lap­pia

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista yli 15-vuotiaista lukee sanomalehtiä.

Lounais-Lapin printtilehteä lukee KMT:n mukaan 35 000 alueemme yli 15-vuotiasta.
Lounais-Lapin printtilehteä lukee KMT:n mukaan 35 000 alueemme yli 15-vuotiasta.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2021) mittauksen mukaan 96 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Sanomalehtien lukeminen on hyvin tasapuolista: sanomalehdet tavoittavat eri ikäisistä suomalaisista 91–97 prosenttia, kaikissa ammattiryhmissä työskentelevistä 91–99 prosenttia ja eri tuloisista kotitalouksista 95–98 prosenttia.

Kansallinen mediatutkimus tarkastelee niin tilattavia lehtiä kuin mainosrahoitteisia, lukijoille ilmaisia kaupunkilehtiä.

Tuoreen KMT:n mukaan Lounais-Lappia painettuna lukee viikoittain 35 000 henkilöä, kokonaistavoittavuuden ollessa 39 000. Alueemme asukkaista noin 50 000 on tutkimuksen kohderyhmää eli yli 15-vuotiaita.

Kaupunkilehtiä on vuoden 2021 Kansallisessa mediatutkimuksessa mukana 35 nimikettä. Määrä on suhteellisen pieni koko kaupunkilehtien määrään verrattuna.

KMT:ssä mukana olevia kaupunkilehtiä lukee painettuna 33 prosenttia ja digitaalisena 14 prosenttia suomalaisista. Sekä painettuna että digitaalisena kaupunkilehtiä lukee kuusi prosenttia, vain painettuna 27 prosenttia ja vain digitaalisena kahdeksan prosenttia suomalaisista.

Lappilaisista kaupunkilehdistä tutkimuksessa Lounais-Lapin lisäksi mukana ovat vain Uusi-Rovaniemi ja Koti-Lappi.

Yli kaksi miljoonaa

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista, ja 25–44-vuotiaista 93 prosenttia. Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet, joskin heistäkin kolme neljästä (75 %) lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina.

Painettua sanomalehteä lukee kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 56 prosenttia. Painetun sanomalehden lukeminen painottuu yli 65-vuotiaisiin. Heistä painettua sanomalehteä lukee neljä viidestä (80 %), ja 15–34-vuotiaista vain vajaa kolmannes (31–32 %).

Sekä painettuna että digitaalisena sanomalehteä lukee yli kaksi miljoonaa suomalaista. Vain digitaalisena sanomalehtensä lukee 1,7 miljoonaa suomalaista, pelkästään painettuna 423 000 suomalaista.

Kansallisen mediatutkimus digitaalisen lukemisen mittaamista on uudistettu, ja siksi vuoden 2021 kokonaistavoittavuudet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden lukuihin nähden.

Vertailua voi kuitenkin tehdä kahden edellisen vuoden osalta valtakunnallisten ja maakunnallisten lehtien painetun lehden lukijamäärissä.

Painetun lehden lukijamäärä laski viimeisen vuoden aikana kaikkien yli 15-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa kolme prosenttia ja 15–44-vuotiaiden parissa kahdeksan prosenttia. Kahden vuoden aikana painetun lehden lasku on ollut kahdeksan prosenttia ja 15–44-vuotiaiden osalta 17 prosenttia.

Valtakunnallisten ja maakunnallisten painettujen sanomalehtien keskimääräinen lukuaika on 38 minuuttia, paikallislehdillä 29 minuuttia ja kaupunkilehdillä 21 minuuttia.