kasvosuojat
Tutkijaryhmä: Kasvosuojukset tulisi ottaa välittömästi laajaan käyttöön koronaviruksen ehkäisemiseksi

Tut­ki­ja­ryh­mä: Kas­vo­suo­juk­set tulisi ottaa vä­lit­tö­mäs­ti laajaan käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si

10.06.2020 11:59 1
Testimenettely on maskituotannon uusi pullonkaula – kotimaisia suojaimia saadaan terveydenhuollon käyttöön vasta kesäkuussa

Tes­ti­me­net­te­ly on mas­ki­tuo­tan­non uusi pul­lon­kau­la – ko­ti­mai­sia suo­jai­mia saadaan ter­vey­den­huol­lon käyt­töön vasta ke­sä­kuus­sa

13.05.2020 06:00
Tilaajille
Tornio hankkii 80 000 kappaletta suu-nenäsuojainta asumis- ja kotihoidon yksiköille – ensimmäinen erä saapui viime viikolla

Tornio hankkii 80 000 kap­pa­let­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta asumis- ja ko­ti­hoi­don yk­si­köil­le – en­sim­mäi­nen erä saapui viime vii­kol­la

23.04.2020 09:52
Tilaajille
Kankaisen suojamaskin käyttö jää omaan harkintaan – "Ei siitä haittaakaan ole, jos kangasmaskia käyttää"

Kan­kai­sen suo­ja­mas­kin käyttö jää omaan har­kin­taan – "Ei siitä hait­taa­kaan ole, jos kan­gas­mas­kia käyt­tää"

17.04.2020 15:53
Kemiläinen pipovalmistaja Husky alkoi ommella kankaisia kasvosuojia

Ke­mi­läi­nen pi­po­val­mis­ta­ja Husky alkoi ommella kan­kai­sia kas­vo­suo­jia

10.04.2020 13:02
Tilaajille