Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kalli
Kallin frisbeegolfrata laajentui 18-väyläiseksi – Kalli Snowboard Dudes rakensi radan talkoilla ja Keminmaan kunta hankki tarvikkeet

Kallin fris­bee­golf­ra­ta laa­jen­tui 18-väy­läi­sek­si – Kalli Snow­board Dudes rakensi radan tal­koil­la ja Ke­min­maan kunta hankki tar­vik­keet

21.09.2023 16:30 2
Tilaajille
Keminmaa esittää 4 500 euron vuosivuokraa Kallin yhteistyösopimukseen

Ke­min­maa esittää 4 500 euron vuo­si­vuok­raa Kallin yh­teis­työ­so­pi­muk­seen

16.03.2023 19:04 2
Tilaajille
Keminmaa pyytää lausunnon Kallin kahvila- ja vuokraamorakennuksen vuokratasosta – uudessa sopimuksessa uudisrakennuksen vuokra on vain 2 500 euroa vuodessa

Ke­min­maa pyytää lau­sun­non Kallin kah­vi­la- ja vuok­raa­mo­ra­ken­nuk­sen vuok­ra­ta­sos­ta – uudessa so­pi­muk­ses­sa uu­dis­ra­ken­nuk­sen vuokra on vain 2 500 euroa vuo­des­sa

12.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Keminmaa tekee viiden vuoden jatkosopimuksen Kallin Hiihtokeskuksen kanssa – sopimukseen sisältyy myös kolmen vuoden optio ja vuosivuokra kahvila-vuokraamosta

Ke­min­maa tekee viiden vuoden jat­ko­so­pi­muk­sen Kallin Hiih­to­kes­kuk­sen kanssa – so­pi­muk­seen si­säl­tyy myös kolmen vuoden optio ja vuo­si­vuok­ra kah­vi­la-vuok­raa­mos­ta

29.09.2022 17:54
Tilaajille
Keminmaan Kallin kautta kulkee aikanaan Kemin biotuotetehtaan sähköä valtakunnan verkkoon – tehtaan voimajohdon rakentamistyöt etenevät aikataulussa

Ke­min­maan Kallin kautta kulkee ai­ka­naan Kemin bio­tuo­te­teh­taan sähköä val­ta­kun­nan verk­koon – tehtaan voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa

16.01.2022 19:30
Tilaajille
Keminmaan Kallille saattaa valmistua ensi talveksi uusi ala-asema – kunnanhallitus hyväksyi yli 200-neliöisen rakennuksen pääpiirustukset

Ke­min­maan Kal­lil­le saattaa val­mis­tua ensi tal­vek­si uusi ala-ase­ma – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi yli 200-ne­liöi­sen ra­ken­nuk­sen pää­pii­rus­tuk­set

17.03.2021 20:23
Tilaajille
Meri-Lapin Laturetkeä ei hiihdetä – Kallinkankaalta Karunkiin menevälle reitistölle suunnitellaan ympärivuotista käyttöä

Me­ri-La­pin La­tu­ret­keä ei hiih­de­tä – Kal­lin­kan­kaal­ta Ka­run­kiin me­ne­väl­le rei­tis­töl­le suun­ni­tel­laan ym­pä­ri­vuo­tis­ta käyttöä

28.01.2021 10:54
Keminmaan Kallin vapaa-ajankeskus saa uuden kahvila- ja vuokraamorakennuksen jo tämän vuoden lopussa

Ke­min­maan Kallin va­paa-ajan­kes­kus saa uuden kah­vi­la- ja vuok­raa­mo­ra­ken­nuk­sen jo tämän vuoden lopussa

08.01.2021 17:17
Tilaajille