Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ke­min­maan Kallin kautta kulkee ai­ka­naan Kemin bio­tuo­te­teh­taan sähköä val­ta­kun­nan verk­koon – tehtaan voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa

Eltelin asentaja Mikko Määttä ja Jalo & Jalon nostokoriauton kuljettaja Sebastian Sulkava poistivat yhdessä välisidevaunun uuden yhteiskäyttöpylvään virtajohdolta Keminmaan Kalli–Suntiokummun -latureitin lähtöpaikan lähistöllä.
Eltelin asentaja Mikko Määttä ja Jalo & Jalon nostokoriauton kuljettaja Sebastian Sulkava poistivat yhdessä välisidevaunun uuden yhteiskäyttöpylvään virtajohdolta Keminmaan Kalli–Suntiokummun -latureitin lähtöpaikan lähistöllä.
Kuva: Jussi Saarela

Metsä Fibren Kemin ensi vuonna valmistuva biotuotetehdas tuottaa merkittävän määrän biosähköä aikanaan valtakunnan sähköverkkoon. Sen siirtämistä varten tehtaalta eteenpäin yhtiölle valmistuu tämän vuoden kolmannella neljänneksellä viisitoista kilometriä pitkä voimalinja Pajusaaren tehdasalueen ja kantaverkkoyhtiö Fingridin Mykässä sijaitsevan Keminmaan sähköaseman välille. Biotuotetehtaan sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia.

Voimajohtotyöt näkyvät yleisölle hyvin nyt etenkin Keminmaan Kallin vapaa-ajankeskuksen lähistöllä. Rakennustöillä on väliaikainen vaikutus hiihtämiseen Kalli-Suntiokumpu -reitillä.