K-Citymarket Rovaniemi
Sertifioitu kalatiski on lupaus vastuullisesta pyynnistä
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

Ser­ti­fioi­tu ka­la­tis­ki on lupaus vas­tuul­li­ses­ta pyyn­nis­tä

24.02.2021 06:00
Ruokatilauksien määrä räjähti Lapissa, ja eri kaupoille se tarkoittaa erilaisia haasteita: Citymarket tarvitsee lisää keräyspäätteitä, Näätämön kauppiaiden toimitusreissu venyy helposti yli 200 kilometriin päivässä

Ruo­ka­ti­lauk­sien määrä räjähti La­pis­sa, ja eri kau­poil­le se tar­koit­taa eri­lai­sia haas­tei­ta: Ci­ty­mar­ket tar­vit­see lisää ke­räys­päät­tei­tä, Nää­tä­mön kaup­piai­den toi­mi­tus­reis­su venyy hel­pos­ti yli 200 ki­lo­met­riin päi­väs­sä

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Herkullisia ja tuoreita susheja valmistava SushiTake saapui Citymarket Rovaniemelle – ”Valmistus tapahtuu alusta loppuun asiakkaiden silmien alla”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

Her­kul­li­sia ja tuo­rei­ta susheja val­mis­ta­va Sus­hi­Ta­ke saapui Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mel­le – ”Val­mis­tus ta­pah­tuu alusta loppuun asiak­kai­den silmien alla”

28.02.2020 16:00