Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

K-Citymarket Rovaniemi
Kylmälaitteiden hukkalämpö lämmittää pian Rovaniemen K-Citymarketin – ”Uudistuneen kaupan suunnittelussa yhtenä kulmakivenä on ollut vastuullisuus ja ekologisuus”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

Kyl­mä­lait­tei­den huk­ka­läm­pö läm­mit­tää pian Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin – ”Uu­dis­tu­neen kaupan suun­nit­te­lus­sa yhtenä kul­ma­ki­ve­nä on ollut vas­tuul­li­suus ja eko­lo­gi­suus”

14.03.2022 06:00
K-Citymarket Rovaniemi tekee mittavan remontin – asiakkaat saavat vaikuttaa uudistuksiin: ”Nyt saa kertoa toiveita!”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

K-Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mi tekee mit­ta­van re­mon­tin – asiak­kaat saavat vai­kut­taa uu­dis­tuk­siin: ”Nyt saa kertoa toi­vei­ta!”

23.10.2021 06:00
Rovaniemen Citymarket rakentaa laajennuksen – valmista noin vuoden päästä

Ro­va­nie­men Ci­ty­mar­ket ra­ken­taa laa­jen­nuk­sen – val­mis­ta noin vuoden päästä

22.04.2021 16:34 2
Tilaajille
Sertifioitu kalatiski on lupaus vastuullisesta pyynnistä
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

Ser­ti­fioi­tu ka­la­tis­ki on lupaus vas­tuul­li­ses­ta pyyn­nis­tä

24.02.2021 06:00
Ruokatilauksien määrä räjähti Lapissa, ja eri kaupoille se tarkoittaa erilaisia haasteita: Citymarket tarvitsee lisää keräyspäätteitä, Näätämön kauppiaiden toimitusreissu venyy helposti yli 200 kilometriin päivässä

Ruo­ka­ti­lauk­sien määrä räjähti La­pis­sa, ja eri kau­poil­le se tar­koit­taa eri­lai­sia haas­tei­ta: Ci­ty­mar­ket tar­vit­see lisää ke­räys­päät­tei­tä, Nää­tä­mön kaup­piai­den toi­mi­tus­reis­su venyy hel­pos­ti yli 200 ki­lo­met­riin päi­väs­sä

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Herkullisia ja tuoreita susheja valmistava SushiTake saapui Citymarket Rovaniemelle – ”Valmistus tapahtuu alusta loppuun asiakkaiden silmien alla”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

Her­kul­li­sia ja tuo­rei­ta susheja val­mis­ta­va Sus­hi­Ta­ke saapui Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mel­le – ”Val­mis­tus ta­pah­tuu alusta loppuun asiak­kai­den silmien alla”

28.02.2020 16:00