kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Isis-lapset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seu­raa­ko Haa­vis­to Hau­ta­laa?

12.12.2019 06:00
Tilaajille
Parikka Verkkouutisille: Ulkoministeriön henkilöstön luottamus Haavistoon horjunut pahasti

Parikka Verk­kouu­ti­sil­le: Ul­ko­mi­nis­te­riön hen­ki­lös­tön luot­ta­mus Haa­vis­toon hor­ju­nut pahasti

08.12.2019 13:23
Mitä Isis-lapsille pitäisi tehdä? – Tämän takia poliittista päätöstä pantataan
Kolumni

Mitä Isis-lap­sil­le pitäisi tehdä? – Tämän takia po­liit­tis­ta pää­tös­tä pan­ta­taan

07.12.2019 17:23
Tilaajille
Kokoomus haastaa Haaviston pakolaisleiriasiassa – Tämä kaikki on tiedossa painostuksesta ja syrjäytyksestä syytellyn Pekka Haaviston tapauksesta

Ko­koo­mus haastaa Haa­vis­ton pa­ko­lais­lei­ria­sias­sa – Tämä kaikki on tie­dos­sa pai­nos­tuk­ses­ta ja syr­jäy­tyk­ses­tä syy­tel­lyn Pekka Haa­vis­ton ta­pauk­ses­ta

04.12.2019 16:53
Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja: "Nyt pitäisi kääntää kaikki kivet" – valiokunnan enemmistö tyytyi Haaviston selvitykseen Isis-lasten palautussuunnitelmasta

Ul­koa­sian­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: "Nyt pitäisi kääntää kaikki kivet" – va­lio­kun­nan enem­mis­tö tyytyi Haa­vis­ton sel­vi­tyk­seen Isis-las­ten pa­lau­tus­suun­ni­tel­mas­ta

03.12.2019 21:33
Arhinmäki lyttäsi Haaviston Isis-lasten palauttamisen painostusväitteen: "Ei jäänyt mitään epäselvää"

Ar­hin­mä­ki lyttäsi Haa­vis­ton Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­sen pai­nos­tus­väit­teen: "Ei jäänyt mitään epä­sel­vää"

03.12.2019 14:16
Tilaajille
Ulkoasiainvaliokunta kuulee ulkoministeri Pekka Haavistoa Isis-lasten palauttamisesta kello 12

Ul­koa­siain­va­lio­kun­ta kuulee ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­ses­ta kello 12

03.12.2019 11:24
Ulkoasianvaliokunta pyytää selvitystä Haaviston toiminnasta – Yrittikö ulkoministeri tuoda lapset al-Holin leiriltä salaa Suomeen konsulikyydillä?

Ul­koa­sian­va­lio­kun­ta pyytää sel­vi­tys­tä Haa­vis­ton toi­min­nas­ta – Yrit­ti­kö ul­ko­mi­nis­te­ri tuoda lapset al-Ho­lin lei­ril­tä salaa Suomeen kon­su­li­kyy­dil­lä?

02.12.2019 14:39