Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Isis-lapset
Ulkomaantoimittaja Antti Kuronen raportoi sodasta, mutta varoo kyynistymistä – "Jos mikään ei tuntuisi missään, tilanne olisi todella huolestuttava"

Ul­ko­maan­toi­mit­ta­ja Antti Kuronen ra­por­toi so­das­ta, mutta varoo kyy­nis­ty­mis­tä – "Jos mikään ei tun­tui­si mis­sään, tilanne olisi todella huo­les­tut­ta­va"

30.12.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seu­raa­ko Haa­vis­to Hau­ta­laa?

12.12.2019 06:00
Tilaajille
Parikka Verkkouutisille: Ulkoministeriön henkilöstön luottamus Haavistoon horjunut pahasti

Parikka Verk­kouu­ti­sil­le: Ul­ko­mi­nis­te­riön hen­ki­lös­tön luot­ta­mus Haa­vis­toon hor­ju­nut pahasti

08.12.2019 13:23
Mitä Isis-lapsille pitäisi tehdä? – Tämän takia poliittista päätöstä pantataan
Kolumni

Mitä Isis-lap­sil­le pitäisi tehdä? – Tämän takia po­liit­tis­ta pää­tös­tä pan­ta­taan

07.12.2019 17:23
Tilaajille
Kokoomus haastaa Haaviston pakolaisleiriasiassa – Tämä kaikki on tiedossa painostuksesta ja syrjäytyksestä syytellyn Pekka Haaviston tapauksesta

Ko­koo­mus haastaa Haa­vis­ton pa­ko­lais­lei­ria­sias­sa – Tämä kaikki on tie­dos­sa pai­nos­tuk­ses­ta ja syr­jäy­tyk­ses­tä syy­tel­lyn Pekka Haa­vis­ton ta­pauk­ses­ta

04.12.2019 16:53
Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja: "Nyt pitäisi kääntää kaikki kivet" – valiokunnan enemmistö tyytyi Haaviston selvitykseen Isis-lasten palautussuunnitelmasta

Ul­koa­sian­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: "Nyt pitäisi kääntää kaikki kivet" – va­lio­kun­nan enem­mis­tö tyytyi Haa­vis­ton sel­vi­tyk­seen Isis-las­ten pa­lau­tus­suun­ni­tel­mas­ta

03.12.2019 21:33
Arhinmäki lyttäsi Haaviston Isis-lasten palauttamisen painostusväitteen: "Ei jäänyt mitään epäselvää"

Ar­hin­mä­ki lyttäsi Haa­vis­ton Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­sen pai­nos­tus­väit­teen: "Ei jäänyt mitään epä­sel­vää"

03.12.2019 14:16
Tilaajille
Ulkoasiainvaliokunta kuulee ulkoministeri Pekka Haavistoa Isis-lasten palauttamisesta kello 12

Ul­koa­siain­va­lio­kun­ta kuulee ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­ses­ta kello 12

03.12.2019 11:24
Ulkoasianvaliokunta pyytää selvitystä Haaviston toiminnasta – Yrittikö ulkoministeri tuoda lapset al-Holin leiriltä salaa Suomeen konsulikyydillä?

Ul­koa­sian­va­lio­kun­ta pyytää sel­vi­tys­tä Haa­vis­ton toi­min­nas­ta – Yrit­ti­kö ul­ko­mi­nis­te­ri tuoda lapset al-Ho­lin lei­ril­tä salaa Suomeen kon­su­li­kyy­dil­lä?

02.12.2019 14:39