kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

hankintalaki
Myöskään Ro­va­nie­men tar­kas­tuslautakunta ei puolla vas­tuu­va­pauden myöntämistä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – valtuusto päättää asiasta maanantaina

Myös­kään Ro­va­nie­men tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei puolla vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mis­tä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

14.06.2023 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen tarkastuspäällikkö ei puolla vastuuvapautta kilpailuttamatta tehdyistä koronahankinnoista – ensin pitää tutkia, aiheutuuko kaupungille kustannuksia

Ro­va­nie­men tar­kas­tus­pääl­lik­kö ei puolla vas­tuu­va­paut­ta kil­pai­lut­ta­mat­ta teh­dyis­tä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – ensin pitää tutkia, ai­heu­tuu­ko kau­pun­gil­le kus­tan­nuk­sia

10.06.2023 11:32 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: Hyvinvointilautakunnan menettely koronajäljityksen hankinnassa oli perusteltua

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan me­net­te­ly ko­ro­na­jäl­ji­tyk­sen han­kin­nas­sa oli pe­rus­tel­tua

07.06.2023 11:23 2
Tilaajille
Koronahankintojen jälkipuinti paljastaa avainhenkilöiden joukkopaon Rovaniemen terveyspalveluista – kenelläkään ei ollut käsitystä, paljonko hankintoihin meni rahaa

Ko­ro­na­han­kin­to­jen jäl­ki­puin­ti pal­jas­taa avain­hen­ki­löi­den jouk­ko­paon Ro­va­nie­men ter­veys­pal­ve­luis­ta – ke­nel­lä­kään ei ollut kä­si­tys­tä, pal­jon­ko han­kin­toi­hin meni rahaa

05.06.2023 16:02 11
Tilaajille
Tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta Rovaniemen vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle eikä hyvinvointilautakunnalle – syynä koronajäljitykseen liittyvät hankinnat

Ti­lin­tar­kas­ta­ja ei puolla vas­tuu­va­paut­ta Ro­va­nie­men vt. so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jal­le eikä hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le – syynä ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vät han­kin­nat

23.05.2023 12:56 6
Tilaajille
Olivatko Rovaniemen miljoonaostot laittomia? Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on tyytymätön tilintarkastajan äkkiväärään raporttiin, lisäselvityksiä pyydetty

Oli­vat­ko Ro­va­nie­men mil­joo­naos­tot lait­to­mia? Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja on tyy­ty­mä­tön ti­lin­tar­kas­ta­jan äk­ki­vää­rään ra­port­tiin, li­sä­sel­vi­tyk­siä pyy­det­ty

11.04.2023 20:08 25
Tilaajille
Rovaniemi osti koronajäljitystä 2,1 miljoonalla eurolla ilman kilpailutusta – tilintarkastajien mukaan kaupunki rikkoi hankintalakia ja myös toimivaltuuksia ylitettiin

Ro­va­nie­mi osti ko­ro­na­jäl­ji­tys­tä 2,1 mil­joo­nal­la eurolla ilman kil­pai­lu­tus­ta – ti­lin­tar­kas­ta­jien mukaan kau­pun­ki rikkoi han­kin­ta­la­kia ja myös toi­mi­val­tuuk­sia yli­tet­tiin

06.04.2023 05:00 27
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Rovaniemen kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä – kaupunki hankki yli 100 000 euron arvoisen työkoneen ilman kilpailutusta

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to antoi Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tuk­sen han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä – kau­pun­ki hankki yli 100 000 euron ar­voi­sen työ­ko­neen ilman kil­pai­lu­tus­ta

25.03.2022 14:56 5
Tilaajille