Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Geologian tutkimuskeskus

Geo­lo­gien tut­ki­mus­mat­ka kolmen ki­lo­met­rin sy­vyy­teen Koil­lis­maal­la – "Kuin sy­vyys­su­kel­lus Ma­riaa­nien hau­taan"

28.12.2020 13:34 5
Tilaajille

Koil­lis­maan kai­raa­jat saa­vut­ti­vat 1,5 ki­lo­met­rin sy­vyy­den, ja samalla saattoi ratketa ar­voi­tus, jota tut­ki­jat ovat poh­dis­kel­leet jo vuo­si­kym­me­niä

14.12.2020 17:35
Tilaajille

Suomi on maail­man toi­sek­si hou­kut­te­le­vin ja Eu­roo­pan hou­kut­te­le­vin kai­vosalan in­ves­toin­tien kohde

04.03.2020 11:03
Tilaajille

Tut­ki­mus: Lapissa on laa­jal­ti po­ten­tiaa­li­sia mal­mi­aluei­ta – Kes­ki-Lap­pi on kul­ta­mal­min aluet­ta, Länsi- ja Ete­lä-Lap­pi raudan

28.10.2019 10:49
Tilaajille