Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Viranomaiset tavoittivat palauttamisensa jälkeen tapetuksi väitetyn miehen elossa Irakista – syytetty tytär vetoaa alisteiseen asemaansa perheessä

Vi­ran­omai­set ta­voit­ti­vat pa­laut­ta­mi­sen­sa jälkeen ta­pe­tuk­si väi­te­tyn miehen elossa Ira­kis­ta – syy­tet­ty tytär vetoaa alis­tei­seen ase­maan­sa per­hees­sä

11.01.2021 11:05
Tehottomat ilmastotoimet uhkaavat viedä myös Suomen oikeuteen – "EIT:n historian tärkein tapaus"

Te­hot­to­mat il­mas­to­toi­met uh­kaa­vat viedä myös Suomen oi­keu­teen – "EIT:n his­to­rian tärkein tapaus"

07.12.2020 06:00
Tilaajille
Turvapaikanhakijan valekuolemaan liittyvän jutun käsittely on peruttu sairaustapauksen vuoksi

Tur­va­pai­kan­ha­ki­jan va­le­kuo­le­maan liit­ty­vän jutun kä­sit­te­ly on peruttu sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

30.11.2020 07:49 1
Oikeusvaltiosta ketään ei saa lähettää kuolemanvaaraan
Pääkirjoitus

Oi­keus­val­tios­ta ketään ei saa lä­het­tää kuo­le­man­vaa­raan

17.11.2019 06:33
Tilaajille
Suomesta Irakiin palautettu mies tapettiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Turvapaikanhakijoiden tukiyhdistys ei yllättynyt EIT:n korvausratkaisusta

Suo­mes­ta Irakiin pa­lau­tet­tu mies ta­pet­tiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tu­ki­yh­dis­tys ei yl­lät­ty­nyt EIT:n kor­vaus­rat­kai­sus­ta

15.11.2019 08:03
Tilaajille