Elektroniikka

Elekt­ro­nii­kan var­hais­ne­ro rakensi Suomen en­sim­mäi­sen te­le­vi­sion – Oulun yli­opis­tos­sa hän käänsi teol­li­suu­den suuntaa

18.04.2021 10:59
Tilaajille

Elekt­ro­niik­ka­ro­mun ar­vo­me­tal­le­ja ha­lu­taan te­hok­kaam­min talteen – kai­vos­ten tarve vähenee

26.03.2021 06:30
Tilaajille

Di­gi­talk­ka­ri Jari Kokko huoltaa käy­tet­ty­jä koneita ja lah­joit­taa ne kou­lu­lai­sil­le ko­ti­opis­ke­luun – ro­mus­ta­kin lait­tees­ta voi saada uu­den­ve­roi­sen

24.03.2020 14:49