somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Draama
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Martin Scorsese tuo luottonäyttelijänsä De Niron ja DiCaprion yhteen, tummasävyinen tarina saamelaisten pakkosuomalaistamisesta koskettaa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Martin Scor­se­se tuo luot­to­näyt­te­li­jän­sä De Niron ja Di­Cap­rion yhteen, tum­ma­sä­vyi­nen tarina saa­me­lais­ten pak­ko­suo­ma­lais­ta­mi­ses­ta kos­ket­taa

19.10.2023 17:00 2
Tilaajille
Elokuvan taikaa Meri-Lapissa – torniolainen ravintolasali muuntui urheiludraaman kuvauspaikaksi

Elo­ku­van taikaa Me­ri-La­pis­sa – tor­nio­lai­nen ra­vin­to­la­sa­li muuntui ur­hei­lu­draa­man ku­vaus­pai­kak­si

22.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Aki Kaurismäen pelkistetyssä tragikomediassa palaset ovat kohdillaan ja Venetsiassa koetaan kauhun väristyksiä

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Aki Kau­ris­mäen pel­kis­te­tys­sä tra­gi­ko­me­dias­sa palaset ovat koh­dil­laan ja Ve­net­sias­sa koetaan kauhun vä­ris­tyk­siä

15.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Eläkeläisen tavallista pitempi kävelylenkki nostaa esille kipeitä asioita imelyyteen sortumatta

Elo­ku­va-ar­vio: Elä­ke­läi­sen ta­val­lis­ta pitempi kä­ve­ly­lenk­ki nostaa esille kipeitä asioita ime­lyy­teen sor­tu­mat­ta

30.06.2023 13:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Matka aurinkoon ja takaisin – haikean katkeransuloinen teos puhuttelee

Elo­ku­va-ar­vio: Matka au­rin­koon ja ta­kai­sin – haikean kat­ke­ran­su­loi­nen teos pu­hut­te­lee

14.04.2023 14:56
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hoivakotishoppailua ranskalaisittain – isän ja tyttären suhde kutistetaan  pieniin hetkiin, jotka eivät jaksa kannatella tarinan koko kaarta

Elo­ku­va-ar­vio: Hoi­va­ko­tis­hop­pai­lua rans­ka­lai­sit­tain – isän ja tyt­tä­ren suhde ku­tis­te­taan pieniin het­kiin, jotka eivät jaksa kan­na­tel­la tarinan koko kaarta

14.04.2023 14:56
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pitkää esileikkiä  romanttisten draamasarjojen hengessä

Elo­ku­va-ar­vio: Pitkää esi­leik­kiä ro­mant­tis­ten draa­ma­sar­jo­jen hen­ges­sä

13.04.2023 15:50
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hengenmies lähtee karulle korpivaellukselle rakentaakseen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seurakunnassakaan

Elo­ku­va-ar­vio: Hen­gen­mies lähtee karulle kor­pi­vael­luk­sel­le ra­ken­taak­seen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seu­ra­kun­nas­sa­kaan

23.03.2023 15:06
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kahden pojan välisen ystävyyden katkeaminen luokkakaverien kommentteihin johtaa äärimmäiseen tekoon

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden pojan välisen ys­tä­vyy­den kat­kea­mi­nen luok­ka­ka­ve­rien kom­ment­tei­hin johtaa ää­rim­mäi­seen tekoon

04.03.2023 11:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Brendan Fraser palaa valkokankaalle lihavuuspuvussa – The Whalen näyttelijät antavat kaikkensa elokuvassa, joka on ahdettu täyteen tragediaa

Elo­ku­va-ar­vio: Brendan Fraser palaa val­ko­kan­kaal­le li­ha­vuus­pu­vus­sa – The Whalen näyt­te­li­jät antavat kaik­ken­sa elo­ku­vas­sa, joka on ahdettu täyteen tra­ge­diaa

03.03.2023 16:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Olivia Colman loistaa epäsovinnaisessa rakkaustarinassa, joka on myös ylistys filmielokuvalle

Elo­ku­va-ar­vio: Olivia Colman loistaa epä­so­vin­nai­ses­sa rak­kaus­ta­ri­nas­sa, joka on myös ylistys fil­mi­elo­ku­val­le

03.03.2023 15:15
Tilaajille
Rovaniemellä kuvattu poliisisarja Pohjoisen tähti nähdään pian televisiossa – pääosaa näyttelee Saara Kotkaniemi

Ro­va­nie­mel­lä kuvattu po­lii­si­sar­ja Poh­joi­sen tähti nähdään pian te­le­vi­sios­sa – ­pääo­saa näyt­te­lee Saara Kot­ka­nie­mi

01.03.2023 08:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun kaveri kieltäytyy lähtemästä oluelle, syttyy kahden miehen välinen sisällissota

Elo­ku­va-ar­vio: Kun kaveri kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä oluel­le, syttyy kahden miehen välinen si­säl­lis­so­ta

03.02.2023 09:09
Tilaajille
Elokuva-arvio: Katkerat kyyneleet virtaavat taas, mutta naiset ovat vaihtuneet miehiin – ranskalaisohjaaja versioi Fassbinderin klassikkoa

Elo­ku­va-ar­vio: Kat­ke­rat kyy­ne­leet vir­taa­vat taas, mutta naiset ovat vaih­tu­neet miehiin – rans­ka­lais­oh­jaa­ja versioi Fass­bin­de­rin klas­sik­koa

03.11.2022 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pakistanilaistaustainen mies ja brittinainen rakastuvat toisiinsa teollisuuskaupungissa, joka muistetaan 2000-luvun alun rotumellakoistaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pa­kis­ta­ni­lais­taus­tai­nen mies ja brit­ti­nai­nen ra­kas­tu­vat toi­siin­sa teol­li­suus­kau­pun­gis­sa, joka muis­te­taan 2000-lu­vun alun ro­tu­mel­la­kois­taan

26.08.2022 14:30
Tilaajille
Arvio: Elämän raadolliset tosiasiat asettuvat nuorenparin rakkauden tielle tarinassa, joka sijoittuu Weimarin tasavallan kiehtoviin aikoihin

Arvio: Elämän raa­dol­li­set to­si­asiat aset­tu­vat nuo­ren­pa­rin rak­kau­den tielle ta­ri­nas­sa, joka si­joit­tuu Wei­ma­rin ta­sa­val­lan kieh­to­viin ai­koi­hin

06.05.2022 18:00
Tilaajille
Arvio: Toinen Downton Abbey -elokuva tarjoaa täsmälääkettä brittisarjan fanien rakkaaseen riippuvuuteen

Arvio: Toinen Downton Abbey -e­lo­ku­va tarjoaa täs­mä­lää­ket­tä brit­ti­sar­jan fanien rak­kaa­seen riip­pu­vuu­teen

06.05.2022 15:28
Tilaajille
Arvio: Lempeästi etenevässä draamassa vaelletaan mestariohjaaja Ingmar Bergmanin mielimaisemassa

Arvio: Lem­peäs­ti ete­ne­väs­sä draa­mas­sa vael­le­taan mes­ta­ri­oh­jaa­ja Ingmar Berg­ma­nin mie­li­mai­se­mas­sa

18.02.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Kuuron perheen laulavasta tyttärestä kertova elokuva tasapainoilee draaman ja komedian välillä

Arvio: Kuuron perheen lau­la­vas­ta tyt­tä­res­tä kertova elokuva ta­sa­pai­noi­lee draaman ja ko­me­dian välillä

21.10.2021 21:40
Tilaajille
Arvio: Upseeri ja vakooja -elokuvassa kohuohjaaja Polanski on historiallisen kohun parissa

Arvio: Upseeri ja vakooja -e­lo­ku­vas­sa ko­hu­oh­jaa­ja Po­lans­ki on his­to­rial­li­sen kohun parissa

23.07.2020 17:50
Tilaajille