Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Dokumentit
Kemiläislähtöisen Mape Morottajan uutuussarjassa lähdetään etsimään juuria dna-etsivien kanssa

Ke­mi­läis­läh­töi­sen Mape Mo­rot­ta­jan uu­tuus­sar­jas­sa läh­de­tään et­si­mään juuria dna-et­si­vien kanssa

05.01.2024 11:11 1
Suvi West palkittiin vuoden elokuvaohjaajana – palkinto tuli elokuvasta Máhccan - Kotiinpaluu

Suvi West pal­kit­tiin vuoden elo­ku­va­oh­jaa­ja­na – pal­kin­to tuli elo­ku­vas­ta Máhccan - Ko­tiin­pa­luu

27.11.2023 09:12 4
Tilaajille
Väkivalloin katkaistu yhteys esivanhempiin – Suvi Westin museomaailman murrosta käsittelevä uusi dokumentti saa maailman ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla

Vä­ki­val­loin kat­kais­tu yhteys esi­van­hem­piin – Suvi Westin mu­seo­maail­man mur­ros­ta kä­sit­te­le­vä uusi do­ku­ment­ti saa maail­man en­si-il­tan­sa To­ron­ton elo­ku­va­juh­lil­la

03.09.2023 05:00 12
Tilaajille
Kakslauttasen jätteidenpoltto aloittaa uuden suomalaissarjan – "Ympäristörikosten uhreja olemme me kaikki", sanoo sarjan tekijä

Kaks­laut­ta­sen jät­tei­den­polt­to aloit­taa uuden suo­ma­lais­sar­jan – "Ym­pä­ris­tö­ri­kos­ten uhreja olemme me kaik­ki", sanoo sarjan tekijä

11.08.2023 19:30 12
Tilaajille
Mitä lähes 70 vuotta sitten Kemissä murhatun Elli Immon kohtalosta saatiin selville? Dokumenttisarja kertoo uudelleen avatun murhatutkinnan etenemisestä

Mitä lähes 70 vuotta sitten Kemissä mur­ha­tun Elli Immon koh­ta­los­ta saatiin sel­vil­le? Do­ku­ment­ti­sar­ja kertoo uu­del­leen avatun mur­ha­tut­kin­nan ete­ne­mi­ses­tä

24.04.2023 10:44 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tarkkanäköinen henkilökuva Ruotsin kuninkaasta ottaa  myös kantaa monarkian mielekkyyteen

Elo­ku­va-ar­vio: Tark­ka­nä­köi­nen hen­ki­lö­ku­va Ruotsin ku­nin­kaas­ta ottaa myös kantaa mo­nar­kian mie­lek­kyy­teen

15.04.2023 13:44
Tilaajille
Jope ite -elokuva liikuttaa ja kertoo koomikosta rehellisesti mutta hauskasti

Jope ite -e­lo­ku­va lii­kut­taa ja kertoo koo­mi­kos­ta re­hel­li­ses­ti mutta haus­kas­ti

08.02.2023 16:09 1
Lapista toivotaan Stalinin vainoihin liittyviä aineistoja ja muisteluksia – "Olisi hienoa, jos saisimme sieltä lisää yhteydenottoja vielä kevään aikana."

Lapista toi­vo­taan Sta­li­nin vai­noi­hin liit­ty­viä ai­neis­to­ja ja muis­te­luk­sia – "O­li­si hienoa, jos sai­sim­me sieltä lisää yh­tey­den­ot­to­ja vielä kevään ai­ka­na."

26.01.2023 09:32
Tilaajille
Poppi ja rokki jammattiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junttilan dokumentti sukeltaa rajakaupungin musiikkiin vuodesta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

Poppi ja rokki jam­mat­tiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junt­ti­lan do­ku­ment­ti su­kel­taa ra­ja­kau­pun­gin mu­siik­kiin vuo­des­ta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

24.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Monet Mestarit areenalla – torstaina nähtävä tarina kertoo "bändien bändistä"

Monet Mes­ta­rit aree­nal­la – tors­tai­na nähtävä tarina kertoo "bän­dien bän­dis­tä"

24.11.2022 12:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Iiro Kerkelä teki dokumentin RoKin pelaajien koruttomasta arjesta – lyhytelokuva avaa jääkiekon luonnetta kaukalon ulkopuolella

Ro­va­nie­me­läi­nen Iiro Kerkelä teki do­ku­men­tin RoKin pe­laa­jien ko­rut­to­mas­ta arjesta – ­ly­hy­te­lo­ku­va avaa jää­kie­kon luon­net­ta kau­ka­lon ul­ko­puo­lel­la

04.11.2022 16:22 1
Tilaajille
Jatkosodan partisaani-iskuista ja Erillisen Osasto Saun toiminnasta tekeillä dokumentti

Jat­ko­so­dan par­ti­saa­ni-is­kuis­ta ja Eril­li­sen Osasto Saun toi­min­nas­ta te­keil­lä do­ku­ment­ti

19.10.2022 17:00
Tilaajille
Petosta, vallan väärinkäyttöä ja kuolemia – Kittilän intiaaneina tunnetun lahkon absurdi tarina kuvaillaan ranskalaissilmin uudessa dokumenttisarjassa

Pe­tos­ta, vallan vää­rin­käyt­töä ja kuo­le­mia – Kit­ti­län in­tiaa­nei­na tun­ne­tun lahkon absurdi tarina ku­vail­laan rans­ka­lais­sil­min uudessa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa

16.09.2022 17:30 4
Tilaajille
Elokuva-arvio: Norjalaisessa hyvän mielen jalkapallodokumentissa tyttöjen ja poikien pelit ovat yhtä tärkeitä

Elo­ku­va-ar­vio: Nor­ja­lai­ses­sa hyvän mielen jal­ka­pal­lo­do­ku­men­tis­sa tyt­tö­jen ja poikien pelit ovat yhtä tär­kei­tä

26.08.2022 16:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun laulu kantaa elämää — Einari Paakkasen karaokedokumentti on rikas ja lämminhenkinen Suomi-kuvaus

Elo­ku­va-ar­vio: Kun laulu kantaa elämää — Einari Paak­ka­sen ka­rao­ke­do­ku­ment­ti on rikas ja läm­min­hen­ki­nen Suo­mi-ku­vaus

17.08.2022 11:07
Tilaajille
Dokumenttisarja kuvaa RoPS:n tuskien taivalta – Rovaniemeläistuotanto julkaistiin Ruudussa

Do­ku­ment­ti­sar­ja kuvaa RoPS:n tuskien tai­val­ta – Ro­va­nie­me­läis­tuo­tan­to ­jul­kais­tiin Ruu­dus­sa

20.06.2022 16:22 1
Tilaajille
Arvio: Dokumentti piirtää syvällisen muotokuvan miehestä, joka sävelsi musiikin yli 500 elokuvaan

Arvio: Do­ku­ment­ti piirtää sy­väl­li­sen muo­to­ku­van mie­hes­tä, joka sävelsi mu­sii­kin yli 500 elo­ku­vaan

11.03.2022 09:13
Tilaajille
Sotavainajien etsijät esillä dokumentissa – Vaietut arkiset sodat -sarjassa esitellään sallalaisen etsintäryhmän työtä

So­ta­vai­na­jien etsijät esillä do­ku­men­tis­sa – Vaietut arkiset sodat -sar­jas­sa esi­tel­lään sal­la­lai­sen et­sin­tä­ryh­män työtä

18.02.2022 16:18 2
Tilaajille
Lapin ja Finnmarkin sodan todellinen raakuus paljastuu oululaisen tuotantoyhtiön tv-dokumenttissa

Lapin ja Finn­mar­kin sodan to­del­li­nen raakuus pal­jas­tuu ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tv-do­ku­ment­tis­sa

03.02.2022 16:41 4
Tilaajille
Paratiisissa oli varjoja Ranskan Rivierallakin – Pekka Eronen pohtii kolumnissaan lauantain dokumenttia
Kolumni

Pa­ra­tii­sis­sa oli varjoja Ranskan Ri­vie­ral­la­kin – Pekka Eronen pohtii ko­lum­nis­saan lauan­tain do­ku­ment­tia

08.01.2022 12:00
Tilaajille