Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Päivittyvä koronaseuranta: Pal­ve­lu­ta­lo Näs­män­kiep­piin vie­rai­lu­kiel­to, Kit­ti­län Koi­vu­ko­dis­sa neljä uutta tar­tun­taa

ay-liike
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke on vas­tuul­li­nen toimija

18.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-liik­kee­seen kaikki ter­ve­tul­lei­ta

17.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­ti­koin­ti pois ay-liik­kees­tä

15.06.2021 05:00 3
Tilaajille

Ay-joh­ta­jat ha­lua­vat hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­jil­ta avoi­muut­ta työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta – "Kyllä eu­roop­pa­lais­ta yh­teis­työ­tä pitäisi kas­vat­taa", linjaa yksi pu­heen­joh­ta­jis­ta

22.04.2021 10:14 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­yh­teis­kun­taa ei pidä ro­mut­taa

31.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pyy­täi­si ay-liik­keel­tä an­teek­si?

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ay-lii­ket­tä py­ri­tään lo­kaa­maan

06.10.2020 04:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­lais­ta po­pu­lis­mia

18.07.2020 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyse on oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta

18.07.2020 04:25
Tilaajille

Kevään seu­ra­tuin ay-joh­ta­ja saa mie­hil­tä häm­men­tä­vää pa­lau­tet­ta – räväkkä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Mil­la­riik­ka Ryt­kö­nen aikoo to­sis­saan mit­taut­taa hoi­to­työn arvon

18.01.2020 08:00
Tilaajille

"180 mil­joo­nan potti siirtyi juuri ka­pi­ta­lis­tin tas­kus­ta duu­na­reil­le" – Teol­li­suus­lii­ton mukaan heidän valt­tin­sa so­pi­mus­kump­pa­ni­na on muualla kuin työn­an­ta­jal­le edul­li­sis­sa so­pi­muk­sis­sa

16.01.2020 19:29