Australia

Unelma Lapista -sarjan pa­ris­kun­ta muuttaa ta­kai­sin Aust­ra­liaan, mutta toivoo, että voisi vielä joskus palata Ro­va­nie­mel­le

01.04.2021 20:18 4
Tilaajille

Suo­ma­lais-aust­ra­lia­lai­nen pa­ris­kun­ta muutti Lap­piin, kun Ro­va­nie­mel­lä asuva äiti sai­ras­tui – Te­le­vi­sio­sar­ja Lappiin muut­ta­vis­ta alkaa tänään

22.02.2021 09:35
Tilaajille

Voi­ma­kas maan­jä­ris­tys ra­vis­te­li Uut­ta-Ka­le­do­niaa ja ai­heut­ti tsu­na­min

10.02.2021 20:52

Joulua vie­te­tään tänä vuonna poik­keus­olois­sa – Näin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat jou­lun­viet­toon eri puo­lil­la maail­maa

23.12.2020 20:07

Syd­neys­sä oli kuumin mar­ras­kuun yö koskaan – Aust­ra­lias­sa kesä ei ole vi­ral­li­ses­ti vielä al­ka­nut, mutta päi­vä­läm­pö­ti­lat ko­hoa­vat 40 cel­sius­as­tee­seen

29.11.2020 20:18

Aust­ra­lian Ison val­li­riu­tan ko­ral­leis­ta on me­ne­tet­ty yli puolet vuoden 1995 jälkeen

14.10.2020 09:23

Pe­las­ta­jat aut­ta­vat satoja hiek­kaan juut­tu­nei­ta valaita Aust­ra­lias­sa – Tut­ki­jat eivät tiedä varmaa syytä va­lai­den käy­tök­seen, mutta kaksi syytä se­lit­tää jouk­ko­ran­tau­tu­mi­sia

22.09.2020 11:08

Aust­ra­lia solmi so­pi­muk­sen ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – so­pi­muk­sen lu­paa­vas­ta brit­ti­läis­ro­kot­tees­ta on tehnyt myös EU-ko­mis­sio, en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia odo­te­taan vuoden lopulla

19.08.2020 22:56

Aust­ra­lian hal­li­tus haluaa ohjata opis­ke­li­joi­ta työl­lis­tä­vil­le aloille lu­ku­kau­si­mak­suil­la – "En usko, että fi­lo­so­fias­ta kiin­nos­tu­neen voi tai­vu­tel­la in­si­nöö­rik­si"

30.07.2020 18:52 1

3 000 asu­kas­ta mää­rät­tiin py­sy­mään ko­dis­saan – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ryöp­säh­ti­vät Aust­ra­lian Mel­bour­nes­sa

06.07.2020 13:49

Kii­nas­ta, Aust­ra­lias­ta ja Uu­des­ta-See­lan­nis­ta ra­por­toi­tiin tiis­tai­na ko­ro­na­tar­tun­to­jen osalta nol­la­lu­ke­mia

12.05.2020 20:52

Ko­ro­na­päi­vi­tys maail­mal­ta: Bondi Beach -ui­ma­ran­ta sul­jet­tiin Aust­ra­lias­sa, Mad­ri­dis­sa kon­fe­rens­si­kes­kus muu­te­taan ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den hoitoon tar­koi­te­tuk­si sai­raa­lak­si

21.03.2020 16:48

F1-kau­den avaus­ki­sa Aust­ra­lian Mel­bour­nes­sa pe­ru­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – "Olihan se aika il­mi­sel­vää"

13.03.2020 09:19
Tilaajille

Tom Hank­sil­la ja Rita Wil­so­nil­la vah­vis­tet­tiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta kesken ku­vaus­ten Aust­ra­lias­sa – pa­ris­kun­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa

12.03.2020 09:03
Kolumni

Ko­lum­ni: Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma mo­raa­li­pa­niik­ki on vaa­ral­li­sem­pi kuin itse sairaus – Aust­ra­lian ves­sa­pa­pe­ri­pu­la nau­rat­taa, mutta taus­tal­la on pelko

07.03.2020 17:44
Tilaajille

Aust­ra­lia evakuoi yli 200 kan­sa­lais­taan ris­tei­ly­aluk­sel­ta – Ja­pa­nis­sa pe­ru­taan ta­pah­tu­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

17.02.2020 11:35

Aust­ra­lias­sa kuu­kau­sien ajan le­vin­neet maas­to­pa­lot hel­lit­tä­vät, kun maata mou­ka­roi­vat vaih­teek­si rank­ka­sa­teet ja troop­pi­nen hir­mu­myrs­ky

07.02.2020 13:36

Aust­ra­lian jät­ti­pa­lo­jen savut mat­kus­ta­vat maail­man ympäri

14.01.2020 10:31

Sade toi ti­la­päis­tä hel­po­tus­ta Aust­ra­lian tu­li­ka­tast­ro­fiin

06.01.2020 20:12

Aust­ra­lian maas­to­pa­lois­sa kuollut ainakin 24 ihmistä – en­nä­tys­hel­tei­siin luvassa hetki hel­po­tus­ta, mutta lisää lämpöä odo­te­taan ensi vii­kol­la

05.01.2020 12:07
Tilaajille