Australia

Aust­ra­lian Ison val­li­riu­tan ko­ral­leis­ta on me­ne­tet­ty yli puolet vuoden 1995 jälkeen

14.10.2020 09:23 0
Pelastajat auttavat satoja hiekkaan juuttuneita valaita Australiassa – Tutkijat eivät tiedä varmaa syytä valaiden käytökseen, mutta kaksi syytä selittää joukkorantautumisia

Pe­las­ta­jat aut­ta­vat satoja hiek­kaan juut­tu­nei­ta valaita Aust­ra­lias­sa – Tut­ki­jat eivät tiedä varmaa syytä va­lai­den käy­tök­seen, mutta kaksi syytä se­lit­tää jouk­ko­ran­tau­tu­mi­sia

22.09.2020 11:08 0
Australia solmi sopimuksen koronarokotteesta – sopimuksen lupaavasta brittiläisrokotteesta on tehnyt myös EU-komissio, ensimmäisiä rokoteannoksia odotetaan vuoden lopulla

Aust­ra­lia solmi so­pi­muk­sen ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – so­pi­muk­sen lu­paa­vas­ta brit­ti­läis­ro­kot­tees­ta on tehnyt myös EU-ko­mis­sio, en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia odo­te­taan vuoden lopulla

19.08.2020 22:56 0
Australian hallitus haluaa ohjata opiskelijoita työllistäville aloille lukukausimaksuilla – "En usko, että filosofiasta kiinnostuneen voi taivutella insinööriksi"

Aust­ra­lian hal­li­tus haluaa ohjata opis­ke­li­joi­ta työl­lis­tä­vil­le aloille lu­ku­kau­si­mak­suil­la – "En usko, että fi­lo­so­fias­ta kiin­nos­tu­neen voi tai­vu­tel­la in­si­nöö­rik­si"

30.07.2020 18:52 1
3 000 asukasta määrättiin pysymään kodissaan – koronavirustartunnat ryöpsähtivät Australian Melbournessa

3 000 asu­kas­ta mää­rät­tiin py­sy­mään ko­dis­saan – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ryöp­säh­ti­vät Aust­ra­lian Mel­bour­nes­sa

06.07.2020 13:49 0
Kiinasta, Australiasta ja Uudesta-Seelannista raportoitiin tiistaina koronatartuntojen osalta nollalukemia

Kii­nas­ta, Aust­ra­lias­ta ja Uu­des­ta-See­lan­nis­ta ra­por­toi­tiin tiis­tai­na ko­ro­na­tar­tun­to­jen osalta nol­la­lu­ke­mia

12.05.2020 20:52 0
Koronapäivitys maailmalta: Bondi Beach -uimaranta suljettiin Australiassa,  Madridissa konferenssikeskus muutetaan koronaviruspotilaiden hoitoon tarkoitetuksi sairaalaksi

Ko­ro­na­päi­vi­tys maail­mal­ta: Bondi Beach -ui­ma­ran­ta sul­jet­tiin Aust­ra­lias­sa, Mad­ri­dis­sa kon­fe­rens­si­kes­kus muu­te­taan ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den hoitoon tar­koi­te­tuk­si sai­raa­lak­si

21.03.2020 16:47 0
F1-kauden avauskisa Australian Melbournessa perutaan koronaviruksen vuoksi – "Olihan se aika ilmiselvää"

F1-kau­den avaus­ki­sa Aust­ra­lian Mel­bour­nes­sa pe­ru­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – "Olihan se aika il­mi­sel­vää"

13.03.2020 09:19 0
Tilaajille
Tom Hanksilla ja Rita Wilsonilla vahvistettiin koronavirustartunta kesken kuvausten Australiassa – pariskunta on sairaalahoidossa

Tom Hank­sil­la ja Rita Wil­so­nil­la vah­vis­tet­tiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta kesken ku­vaus­ten Aust­ra­lias­sa – pa­ris­kun­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa

12.03.2020 09:03 0
Kolumni: Koronaviruksen aiheuttama moraalipaniikki on vaarallisempi kuin itse sairaus – Australian vessapaperipula naurattaa, mutta taustalla on pelko
Kolumni Vanessa Valkama

Ko­lum­ni: Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma mo­raa­li­pa­niik­ki on vaa­ral­li­sem­pi kuin itse sairaus – Aust­ra­lian ves­sa­pa­pe­ri­pu­la nau­rat­taa, mutta taus­tal­la on pelko

07.03.2020 17:44 0
Tilaajille
Australia evakuoi yli 200 kansalaistaan risteilyalukselta – Japanissa perutaan tapahtumia koronaviruksen takia

Aust­ra­lia evakuoi yli 200 kan­sa­lais­taan ris­tei­ly­aluk­sel­ta – Ja­pa­nis­sa pe­ru­taan ta­pah­tu­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

17.02.2020 11:35 0
Australiassa kuukausien ajan levinneet maastopalot hellittävät, kun maata moukaroivat vaihteeksi rankkasateet ja trooppinen hirmumyrsky

Aust­ra­lias­sa kuu­kau­sien ajan le­vin­neet maas­to­pa­lot hel­lit­tä­vät, kun maata mou­ka­roi­vat vaih­teek­si rank­ka­sa­teet ja troop­pi­nen hir­mu­myrs­ky

07.02.2020 13:36 0
Australian jättipalojen savut matkustavat maailman ympäri

Aust­ra­lian jät­ti­pa­lo­jen savut mat­kus­ta­vat maail­man ympäri

14.01.2020 10:31 0
Sade toi tilapäistä helpotusta Australian tulikatastrofiin

Sade toi ti­la­päis­tä hel­po­tus­ta Aust­ra­lian tu­li­ka­tast­ro­fiin

06.01.2020 20:12 0
Australian maastopaloissa kuollut ainakin 24 ihmistä – ennätyshelteisiin luvassa hetki helpotusta, mutta lisää lämpöä odotetaan ensi viikolla

Aust­ra­lian maas­to­pa­lois­sa kuollut ainakin 24 ihmistä – en­nä­tys­hel­tei­siin luvassa hetki hel­po­tus­ta, mutta lisää lämpöä odo­te­taan ensi vii­kol­la

05.01.2020 12:07 0
Tilaajille
Ainakin puolet Australian ainoasta taudittomasta koalapopulaatiosta on ehkä menetetty paloissa

Ainakin puolet Aust­ra­lian ai­noas­ta tau­dit­to­mas­ta koa­la­po­pu­laa­tios­ta on ehkä me­ne­tet­ty pa­lois­sa

05.01.2020 10:58 0
Tilaajille
Kymmenet tuhannet turistit pakenevat maastopaloja Australiassa – paahtava kuumuus, kuivuus ja kova tuuli vauhdittavat paloja

Kym­me­net tu­han­net tu­ris­tit pa­ke­ne­vat maas­to­pa­lo­ja Aust­ra­lias­sa – paah­ta­va kuu­muus, kuivuus ja kova tuuli vauh­dit­ta­vat paloja

02.01.2020 21:09 0
Tilaajille
Australian pääministeri joutui astumaan palaneelle maalle – erovaatimukset kiihtyvät

Aust­ra­lian pää­mi­nis­te­ri joutui as­tu­maan pa­la­neel­le maalle – ero­vaa­ti­muk­set kiih­ty­vät

29.12.2019 19:39 0
Tilaajille
Sääolot kiihdyttivät taas maastopaloja Australiassa – liikkeellä on ennätykselinen määrä pelastushenkilöstöä

Sääolot kiih­dyt­ti­vät taas maas­to­pa­lo­ja Aust­ra­lias­sa – liik­keel­lä on en­nä­tyk­se­li­nen määrä pe­las­tus­hen­ki­lös­töä

21.12.2019 09:37 0
Tilaajille
Australiassa leviävät pensaspalot jatkuvat vielä viikkojen ajan – Sydneyssä asuva David Vernon: "Ilmaa on vaikea hengittää"

Aust­ra­lias­sa le­viä­vät pen­sas­pa­lot jat­ku­vat vielä viik­ko­jen ajan – Syd­neys­sä asuva David Vernon: "Ilmaa on vaikea hen­git­tää"

14.11.2019 16:30 0
Tilaajille