kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Anu Vehviläinen
Eduskunnan kansliatoimikunta haluaa irtisanoa Yli-Viikarin –  Yli-Viikarin mukaan juridisia perusteita ei ole

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta haluaa ir­ti­sa­noa Yli-Vii­ka­rin –  Yli-Vii­ka­rin mukaan ju­ri­di­sia pe­rus­tei­ta ei ole

29.06.2021 21:10 1
Puhemies Vehviläinen selkeyttäisi eduskunnan työjärjestystä – "Käsittelyyn vielä ennen kesätaukoa"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen sel­keyt­täi­si edus­kun­nan työ­jär­jes­tys­tä – "Kä­sit­te­lyyn vielä ennen ke­sä­tau­koa"

18.06.2021 06:01 1
Tilaajille
Ulkoasainvaliokunnassa ihmetellään niukkaa tiedottamista tietomurrosta, tutkija pitää katastrofina – Eduskunta tyrmää kritiikin: "Toimimme aina näin"

Ul­koa­sain­va­lio­kun­nas­sa ih­me­tel­lään niukkaa tie­dot­ta­mis­ta tie­to­mur­ros­ta, tutkija pitää ka­tast­ro­fi­na – Edus­kun­ta tyrmää kri­tii­kin: "Toi­mim­me aina näin"

29.12.2020 15:05
Tilaajille
Puhemies Anu Vehviläinen: Juridiikka ja politiikka menivät osittain sekaisin tällä viikolla eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen: Ju­ri­diik­ka ja po­li­tiik­ka menivät osit­tain se­kai­sin tällä vii­kol­la edus­kun­nas­sa

10.12.2020 18:32 1
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:49
Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen: "Kävin Juha Mäenpään kanssa kahdenkeskisen keskustelun – asia on nyt loppuun käsitelty"

Edus­kun­nan pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen: "Kävin Juha Mäen­pään kanssa kah­den­kes­ki­sen kes­kus­te­lun – asia on nyt loppuun kä­si­tel­ty"

26.06.2020 13:36
Eduskunnan tavoite aloittaa normityö syyskuussa - tilanne arvioidaan elokuun puolessa välissä

Edus­kun­nan tavoite aloit­taa nor­mi­työ syys­kuus­sa - tilanne ar­vioi­daan elokuun puo­les­sa välissä

25.06.2020 11:30
Anu Vehviläisen valittiin eduskunnan uudeksi puhemieheksi Matti Vanhasen tilalle

Anu Veh­vi­läi­sen va­lit­tiin edus­kun­nan uudeksi pu­he­mie­hek­si Matti Van­ha­sen tilalle

09.06.2020 15:37
Keskusta valitsi Anu Vehviläisen eduskunnan puhemiesehdokkaaksi – varsinainen vaali tiistaina

Kes­kus­ta valitsi Anu Veh­vi­läi­sen edus­kun­nan pu­he­mies­eh­dok­kaak­si – var­si­nai­nen vaali tiis­tai­na

08.06.2020 18:44
Anu Vehviläinen keräsi sote-uudistuksen plussia ja miinuksia koronapandemian kaltaisissa kriiseissä – "Sote-lait eduskuntaan vuoden loppuun mennessä"

Anu Veh­vi­läi­nen keräsi sote-uu­dis­tuk­sen plussia ja mii­nuk­sia ko­ro­na­pan­de­mian kal­tai­sis­sa krii­seis­sä – "So­te-lait edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä"

19.04.2020 06:01
Tilaajille