Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Yli­tor­nion Por­ti­mo­kos­kel­le haetaan lupaa luon­non­mu­kais­ten ka­la­tei­den ra­ken­ta­mi­sek­si

Portimokosken voimalaitos oikealla ja Haapakosken vanha voimalaitos sekä säännöstelypato vasemmalla.
Portimokosken voimalaitos oikealla ja Haapakosken vanha voimalaitos sekä säännöstelypato vasemmalla.
Kuva: Hannu Vallas

Ylitornion Portimokoskelle suunnitellaan luonnonmukaista kalatietä.

Portimokosken voimalaitoksen Tengeliönjoella omistava Tornionlaakson Voima Oy hakee yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa lupaa rakentaa Portimokoskelle kaksi luonnonmukaista kalatietä.