Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Yh­te­näi­set säännöt avulle – Ro­va­nie­men kau­pun­ki avusti viime vuonna eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­tei­sö­jä 4,7 mil­joo­nal­la eurolla

Rovaniemi jakaa avustuksia yli kahdellesadalle, kaikkiaan 4,7 miljoonaa.

Ruoka-apua jaetaan Rovaniemellä. Edessä vapaaehtoistyöntekijä Olavi Koivuranta, vasemmalla Leila Uutela ja takana vapaaehtoinen työntekijä Mikko Mustonen.
Ruoka-apua jaetaan Rovaniemellä. Edessä vapaaehtoistyöntekijä Olavi Koivuranta, vasemmalla Leila Uutela ja takana vapaaehtoinen työntekijä Mikko Mustonen.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunki avusti erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja rekisteröimättömiä yhteisöjä 4,7 miljoonalla eurolla viime vuonna.

Avustusta saavia tahoja oli kaikkiaan 223. Tiedot käyvät ilmi selvityksestä, jota käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostossa tiistaina.