Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Yh­te­näi­set säännöt avulle – Ro­va­nie­men kau­pun­ki avusti viime vuonna eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­tei­sö­jä 4,7 mil­joo­nal­la eurolla

Rovaniemi jakaa avustuksia yli kahdellesadalle, kaikkiaan 4,7 miljoonaa.

Ruoka-apua jaetaan Rovaniemellä. Edessä vapaaehtoistyöntekijä Olavi Koivuranta, vasemmalla Leila Uutela ja takana vapaaehtoinen työntekijä Mikko Mustonen.
Ruoka-apua jaetaan Rovaniemellä. Edessä vapaaehtoistyöntekijä Olavi Koivuranta, vasemmalla Leila Uutela ja takana vapaaehtoinen työntekijä Mikko Mustonen.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunki avusti erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja rekisteröimättömiä yhteisöjä 4,7 miljoonalla eurolla viime vuonna.

Avustusta saavia tahoja oli kaikkiaan 223. Tiedot käyvät ilmi selvityksestä, jota käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostossa tiistaina.