Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Rovaniemen keskustan vesistöalueiden vesiliikennerajoituksia halutaan päivittää. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi tiistaina uudet rajoitusalueet ja esittää niitä edelleen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolla on varsinainen päätäntävalta niistä.

Ehdotusta esittelemässä oli Rovaniemen elinvoimapalvelujen toimialajohtaja Jaakko Rantsi.