Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Vastaa ky­se­lyym­me: Kis­mit­tä­vät­kö la­duil­la kä­ve­li­jät, puut­tu­vat­ko yh­tei­set pe­li­sään­nöt lem­pi­la­duil­la­si tai oletko koh­dan­nut la­tu­rai­voa?

Lapin luonnossa risteävät monet hiihto- ja kävelyreitit, ja vaaratilanteitakin on syntynyt.

Joskus asialla ovat ulkomaiset matkailijat, joille hiihtokulttuurimme on vierasta, mutta joskus voi olla kyse paikallisten tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestäkin.

Oletko kohdannut laduilla vaaratilanteita? Vastaa kyselyymme, keräämme lukijoidemme kommentteja juttumme yhteyteen.  Jätä myös kommenttisi, mikäli koet, että suosimillasi laduilla homma pelaa kuin unelma, ja lähteä terveisiä latujen huoltajille!