Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Laturaivo
Laduilla kävelevät turistit herättävät keskustelua – opasteisiin kaivataan korjauksia

La­duil­la kä­ve­le­vät tu­ris­tit he­rät­tä­vät kes­kus­te­lua – opas­tei­siin kai­va­taan kor­jauk­sia

30.01.2022 11:10 18
Tilaajille
Vastaa kyselyymme: Kismittävätkö laduilla kävelijät, puuttuvatko yhteiset pelisäännöt lempiladuillasi tai oletko kohdannut laturaivoa?

Vastaa ky­se­lyym­me: Kis­mit­tä­vät­kö la­duil­la kä­ve­li­jät, puut­tu­vat­ko yh­tei­set pe­li­sään­nöt lem­pi­la­duil­la­si tai oletko koh­dan­nut la­tu­rai­voa?

30.01.2022 10:33 17
Toimittajalta: Antti Tuiskusta keulakuva rovaniemeläiselle laturiemulle? – Hymyillään, kun hiihdetään!
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Antti Tuis­kus­ta keu­la­ku­va ro­va­nie­me­läi­sel­le la­tu­rie­mul­le? – Hy­myil­lään, kun hiih­de­tään!

10.03.2021 08:25 1
Päiväkirja: Olin väärässä, talvikävelyreitti on hieno – talvella
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olin vää­räs­sä, tal­vi­kä­ve­ly­reit­ti on hieno – tal­vel­la

02.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Hiihtoliitolta selvityspyyntö FIS:lle Bolshunovin laturaivon rangaistuksesta

Hiih­to­lii­tol­ta sel­vi­tys­pyyn­tö FIS:lle Bols­hu­no­vin la­tu­rai­von ran­gais­tuk­ses­ta

27.01.2021 12:41
Tilaajille