lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Pääkirjoitus
Tilaajille

Van­hus­hoi­van suuriin muu­tok­siin on val­mis­tau­dut­ta­va jo nyt

Yhä useampi ympärivuorokautiseen hoitoon päätyvä ikäihminen asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä ja yhä harvempi vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Taustalla on rakenteellinen muutos, missä kunnat ovat pyrkineet purkamaan perinteistä laitoshoitoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa oli 2018 yhdeksän prosenttia yli 75-vuotiaista. 7,6 prosenttia ikäluokasta asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä. 20 vuotta sitten vastaava prosentti oli 1,7. Kotiin tuotuja palveluja sai 2018 noin 11 prosenttia yli 75-vuotiaista. Hoitajien kotikäyntien määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Esimerkiksi vuosi sitten marraskuussa käyntejä oli keskimäärin 43 asiakasta kohden. Joka kolmannen asiakkaan luona hoitaja kävi yli 60 kertaa kuukaudessa.

Vanhushoivan muutos näkyy myös ikäihmisten hoivapalvelujen järjestämisessä, missä yksityisten yritysten ja järjestöjen rooli kasvaa koko ajan. Jo puolet tehostetun palveluasumisen asiakkaista asuu niiden ylläpitämissä yksiköissä. Suurin rooli yksityisillä on psykiatrian ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, jonka kunnat ovat ulkoistaneet käytännössä kokonaan. Melkein sama tilanne on kehitysvammaisten asumispalveluissa.