PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Kolumni
Tilaajille

Vanhan koulun met­sän­hoi­ta­jan tun­nus­tuk­sia

Hiihtelin nuorena pitkin Puolangan valtionmetsiä. Panin merkille laajat uudistushakkuut. Innostuin metsänhoitajan opinnoista ammatissa toimineen isäni toppuutteluista huolimatta.

Opin Metsähallituksen suunnittelumetsänhoitajalta, että silloisista Puolangan valtionmetsistä kaksi kolmannesta oli elämänsä ehtoopuolen saavuttaneita vanhoja metsiä.