Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Val­tuu­te­tut ky­syi­vät ruuas­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­ki hankkii 78-83 pro­sent­tia elin­tar­vik­keis­taan ko­ti­maas­ta

Rovaniemen kaupunki hankkii 78-83 prosenttia elintarvikkeistaan kotimaasta. Vaihtelu liittyy vuodenaikoihin. Kaupungin elintarvikehankinnat koostuvat 900-1500 tuotteesta.

Nämä tiedot käyvät ilmi vastauksista, jotka ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä on laatinut kolmeen ruokaa koskevaan valtuustoaloitteeseen.