PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nä­ky­viin Oma­kan­taan – pää­mää­rä­nä luoda sinne myös di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si

Helsinki

Koronarokotustiedot ovat tulossa näkyviin Omakanta-verkkopalveluun, kertoo Uutissuomalainen. Tietojen pitäisi olla Omakannassa muutaman kuukauden kuluessa, sanoo digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikön johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Rokotustietojen lisäämisestä Omakantaan vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uutissuomalaisen mukaan samalla ollaan luomassa teknistä pohjaa digitaaliselle rokotuspassille tai -todistukselle, jonka suomalainen voisi näyttää kännykästään. Saarion mukaan ajatuksena on, että ihmisen pitäisi itse voida ottaa rokotustodistus Omakannasta eikä sitä tarvitsisi pyytää rokottaneelta taholta.

Saarion mukaan olennaista uuden teknisen ratkaisun luomisessa on, että rokotustiedot voitaisiin tallentaa yhdenmukaisesti ja kattavasti.