Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Tilaajille

Uusi tut­ki­mus sel­vit­tää po­ron­hoi­don muu­tok­sia ja so­peu­tu­mis­kei­no­ja eri maan­käyt­tö­muo­to­jen ris­ti­pai­neis­sa

Uusi tutkimus selvittää poronhoidon muutoksia ja sopeutumiskeinoja eri maankäyttömuotojen ristipaineissa.

Tutkimus on käynnistynyt poronhoitoalueella elokuussa 2020. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida metsätalouden ja luonnonvarojen käytön kuten rakentamisen ja muun maankäytön kumulatiivisia vaikutuksia paliskuntien laitumiin ja niiden käytettävyyteen. Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia myös poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin.