Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Unelma maa­kun­tien Suo­mes­ta elää kes­kus­tas­sa – SDP:ltä ris­ti­rii­tai­sia lin­jauk­sia maa­kun­tien li­sä­teh­tä­vis­tä

Hallituskumppanit SDP ja keskusta ovat lähtökohdiltaan jokseenkin erimielisiä siitä, pitäisikö sote-uudistus jättää koskemaan vain sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa. Seuraako ensimmäistä vaihetta kenties toinen vaihe, jossa verotusoikeudelliset maakunnat saavat vastuulleen esimerkiksi aluekehitystehtävät?

Sote liittyy suuriin keskussairaaloihin.
Sote liittyy suuriin keskussairaaloihin.
Kuva: Timo Marttila

Ristiriita on ilmeinen.

Elokuussa Tampereella pitämässään puoluekokouksessa pääministeripuolue SDP päätti kannakseen, että maakuntien tulee vastata ensisijaisesti sote-palveluista sekä pelastustoimesta. "Muista tehtävistä vastaavat jatkossakin lähtökohtaisesti kunnat ja valtio", päätöksessä lukee.