Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Uk­rai­nan sota näkyy työ­ter­veys­huol­los­sa La­pis­sa­kin – psy­ko­lo­gi kan­nus­taa kes­kit­ty­mään ny­ky­het­keen ja pa­lau­tu­mi­seen

Jatkuva uutisten seuranta voi olla yritys hallita epävarmuuden tunnetta, sanoo työterveyspsykologi.

Työterveyspsykologin mukaan ajatusten irrottaminen sotauutisista voi olla vaikeaa, jolloin oma vireystaso saattaa olla jatkuvasti korkealla ja palautuminen ja lepo vaikeaa.
Työterveyspsykologin mukaan ajatusten irrottaminen sotauutisista voi olla vaikeaa, jolloin oma vireystaso saattaa olla jatkuvasti korkealla ja palautuminen ja lepo vaikeaa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Ukrainan sota näkyy työterveyshuollon vastaanotoilla Lapissakin. Terveystalon Lapin alueen johtava työterveyspsykologi Reetta Puuronen kertoo, että yhteydenotot ovat lisääntyneet, koska ihmiset ovat järkyttyneitä tapahtumista ja toivovat keskusteluapua.

Apua ovat kysyneet myös työnantajat tukeakseen työntekijöitä.