Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Päivittyvä koronaseuranta: Pal­ve­lu­ta­lo Näs­män­kiep­piin vie­rai­lu­kiel­to, Kit­ti­län Koi­vu­ko­dis­sa neljä uutta tar­tun­taa

Tilaajille

Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen epä­on­nis­tu­mi­nen on de­mo­kra­tian kan­nal­ta hyvä uutinen

Mihin työmarkkinajärjestöjä tarvitaan? Mihin kolmikantajärjestelmää tarvitaan? Onko aika ajanut niiden ohi? Kysymykset ovat taas ajankohtaisia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Kuntatyönantajien sekä SAK:n, STTK:n ja Akavan kaksi kuukautta kestäneet neuvottelut yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamisesta eli käytännössä eläkeputken purkamisesta päättyivät tuloksettomina – odotetusti. Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä eli ikääntyvien mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka.