Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Tyhjien tilojen yl­lä­pi­to maksaa Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le lähes mil­joo­na euroa vuo­des­sa – ja samaan aikaan moni kau­pun­gin yksikkö toimii vuok­ra­ti­lois­sa

Pelkästään kaupungintalon lämmittäminen maksoi 200 000 euroa. Vanhan terveyskeskuksen ylläpidosta syntyi kustannuksia 150 000 euroa.

Evakkotilojen suuri määrä ei ole ainoa ongelma Rovaniemellä. Tyhjien tilojen ylläpito maksaa kaupungille eli viime kädessä veronmaksajille lähes miljoona euroa vuodessa. Pelkästään kaupungintalon lämmittäminen maksoi 200 000 euroa, vanhan terveyskeskuksen ylläpidosta syntyi kustannuksia 150 000 euroa.

Terveyskeskus on tarkoitus pääosin purkaa siinä vaiheessa, kun Sairaalanniemeä aletaan rakentamaan. Osa rakennuksesta on suojeltu.