Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tuu­li­voi­maa vas­tus­ta­va jär­jes­tö puhuu jo ra­ja-louk­kauk­ses­ta – Tornion val­tuus­to päättää Kor­pi­ky­län Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta vuoden ku­lut­tua.

Pro Tornionjokilaakson Liisa Koivisto (vas.), Hannu Alatalo, Piritta Peurasaari ja Ismo Urpilainen nautiskelevat Koiviston kotipihalla Mustajärvellä mukavasta syyssäästä ja kahvikupposesta.
Pro Tornionjokilaakson Liisa Koivisto (vas.), Hannu Alatalo, Piritta Peurasaari ja Ismo Urpilainen nautiskelevat Koiviston kotipihalla Mustajärvellä mukavasta syyssäästä ja kahvikupposesta.
Kuva: Jouni Valikainen

Karungin yläpuolelta kääntyvälle Palovaarantietä kulkevalle tulee näkyviin muutama tuulimylly. Kaksitoista metriä sekunnissa puhaltava länsituuli pistää Kitkiäisvaaran myllyt pyörimään vinhaa vauhtia. Myllyjen sähköntuotto on huipussaan. Lähinnä tornionjokilaaksolaisista koostuvan Pro Tornionjokilaakson jäsenille Kitkiäisvaaran kahdeksan myllyä on jo tarpeeksi. Yhdistys vastustaa Tuuliwatti Oy:n suunnitelmia rakentaa viidenkymmenen myllyn tuulipuiston Tornion Korpikylän Karhakkamaahan Kitkiäisvaaran kylkeen.

– Joissakin suunnitelmissa puhutaan viidestäkymmenestä myllystä. Jos pää saadaan auki, niin myllyjä voi olla jatkossa sata. Kansallismaisema tuhoutuu Kukkolasta Aavasaksalle asti. On vaarana, että koko Tornionjokilaakson kulttuurimaisema menetetään Ruotsia myöten. Kun hanke tuli ensimmäisen kerran Tornion valtuustoon, niin harva ymmärsi mistä on kyse. Karhakkamaa tuulivoimapuiston paikkana on järjetön, yhdistyksen jäsen ja keskustan valtuutettu Hannu Alatalo sanoo.

Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Koivisto sekä jäsenet Piritta Peurasaari ja Ismo Urpilainen allekirjoittavat Alatalon mielipiteen.

Piritta Peurasaari muistuttaa, että Tornionjokilaakson muodostavat yhdessä suomalaiset ja ruotsalaiset asukkaat.

– Suunnitelluilla tuulimyllyillä ovat valtavat maisemalliset vaikutukset, jotka yltävät pitkälle Ruotsin puolelle saakka. Me olemme puhuneet jopa rajaloukkauksesta. Karhakkamaasta maa laskee Karunkia kohti ja nousee Aavasaksalle päin mentäessä. Tuulimyllyjen valot näkyvät todella kauas, Matkakosken lähellä asuva Peurasaari muistuttaa.

Puheenjohtaja Koivisto painottaa, että yhdistyksellä ei periaatteessa ole mitään tuulivoimaa vastaan, jos se vain rakennetaan oikeaan paikkaa.

– Esimerkiksi Helsingin ympärillä on jo valmiiksi rakennettu betoniympäristö. Sieltä löytyisi parempi paikka tuulivoimapuistolle. Me haluamme nauttia täällä hiljaisuudesta, revontulista ja tähtitaivaasta ilman tuulimyllyjä, Mustajärvessä yritystoimintaa pyörittävä ja keskustan tuleva kunnallisvaaliehdokas Liisa Koivisto sanoo.

Keskustan kunnanvaltuutettu Ismo Urpilainen harmittelee, että suunniteltu tuulivoimapuisto ei tarvitse ympäristölupaa. Lupaa voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta aiheutuu kohtuutonta melu- ja välkevaikutusta lähialueen asukkaille.

– Perussuomalaisten torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso, joka on yhdistyksemme jäsen, aikoo ottaa tämän asian esille eduskunnan kyselytunnilla. Meidän mielestämme ympäristölupa olisi hankkeen edellytys, Ismo Urpilainen kertoo.

Karhakkamaahan suunnitellut tuulimyllyt ovat tiettävästi maailman korkeimmat. Myllyn lapa käy kolmensadan metrin korkeudessa. Merenpinnasta mitattuna korkeutta tulee noin 420 metriä.

– Vertauskohdaksi voi ottaa Aavasaksan, jonka  korkeus on 242 metriä merenpinnasta. Tuuliwatti ei ole tarjonnut havainnekuvia, vaikka sen pitäisi olla ihan ensimmäinen asia kun tällaisia hankkeita suunnitellaan. Joissain hankkeissa tarjolla on jopa 3D-mallinnokset, ja mielestäni sellaiset pitäisi tuulivoimayhtiön tehdä Karhakkamaan tuulivoimahankkeestakin,  Koivisto muistuttaa.

Pro Tornionjokilaakson ydinryhmä nostaa esiin alueen luonto- ja kulttuuriarvot. He puhuvat myös tuulimyllyjen terveysvaikutuksista. Esimerkiksi Liisa Koivisto on kärsinyt epileptisistä oireista, kun hän on pihalla pimeässä työskennellessään joutunut seuraamaan Kitkiäisvaaran myllyjen välkkyviä valoja. Tuulimyllyistä on myös meluhaittaa.

– Olen valittanut valoista ja pyytänyt, että ne vaihdettaisiin punaisiksi koko ajan palaviksi valoiksi. Mitään ei ole vielä tapahtunut.

Yhdistyksen jäsenet ovat kiertäneet Torniolaakson ympäriinsä ja kutsuneet paikalle alueen yrittäjiä kuuntelemaan mitä Karhakkamaahan suunnitellaan.

– Emme lietsoneet mitenkään kielteistä mielikuvaa, vaan kerroimme mitä on tekeillä. Matkailuyrittäjät olivat sataprosenttisesti kielteisellä kannalla tuulivoimapuiston suhteen. Tilaisuuksissa tuli esille ihmisten syvimmät tunnot, mitä he ajattelevat hankkeesta, Urpilainen sanoo.

Yhdistyksellä on halu tuoda Tornion päättäjiä ja virkamiehiä tekemään kierroksen jokivarressa, jotta he saisivat paremman kuvan Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista.

– Osalla päättäjistä on sellainen käsitys, että täällä jokivarressa tuulivoimapuisto ei häiritse ketään, koska täällä ei edes asu ketään. Esimerkiksi Kukkolan ja Aavasaksan välillä on noin kolmekymmentä yrittäjää, jotka elävät Tornionjoesta ja kansallismaisemasta. Heidän verotuloa kaupungille ei pidä unohtaa. Toivottavasti Tornio ei anna meille kaupungin 400-vuotislahjana tuulivoimapuistoa, Hannu Alatalo sanoo.

Pro Tornionjokilaakson tekemä havainnekuva, missä avautuu näkymä Övertorneån Vuonnenkoskelta Karhakkamaahan. Etäisyyttä voimaloihin on noin 3,5 kilometriä.
Pro Tornionjokilaakson tekemä havainnekuva, missä avautuu näkymä Övertorneån Vuonnenkoskelta Karhakkamaahan. Etäisyyttä voimaloihin on noin 3,5 kilometriä.

Tornion kaupungin talouden kannalta Tuuliwatti Oy:n hanke olisi kannattava. Kaupunki saisi vuodessa vuokratuloja

liki miljoona euroa, sillä osa suunnitelluista tuulimyllyistä sijaitsee Tornion kaupungin omistamilla kiinteistöillä.

– Kaupunki tarvitsee rahaa, mutta jos menetämme maalaiskylien asukkaat, niin korvaako 800 000 euroa vuodessa menetyksen, Urpilainen kysyy.

Myllyjä suunnitellaan myös yksityisten maille ja heidän saama korvaus liikkuu 6 000 euron molemmin puolin.

– Maanomistajissa on sellaisiakin, jotka ovat korvauksista huolimatta pahoillaan, jos myllyt tulevat Karhakkamaahan, Liisa Koivisto sanoo.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja  tuulivoimayleiskaavan laatimista.

Karhakkamaan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on nähtävillä ja mielipiteitä voi antaa 5.10 saakka Tornion kaupungille.

– Toivottavasti mahdollisimman moni ilmaisisi mielipiteensä ennen tuota päivämäärää. Sen voi antaa osoitteeseen kirjaamo@tornio.fi, Pro Tornionjokilaakson edustajat kertovat.

Tuulivoimaa

Karhakkamaan hanke

Kyseessä on noin 50 tuulivoimalaa.

Voimalan kokonaiskorkeus 300 metriä.

Voimalan teho 5–10 megawattia

Tuulivoimapuiston ala 10 000 hehtaaria.

Sijaitsee Torniossa, 32 km keskustasta pohjoiseen.

Rajautuu Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistoon (8 voimalaa) ja Ylitornion kunnanrajaan.

400 kV voimajohto on 52 kilometriä pitkä.

Sähköasema tuulivoimapuistoon Petäjäskoskella.

Hankevastaava on Tuuliwatti Oy.