Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Tilaajille

Tur­to­las­sa näy­tel­mä 100-vuo­tiaas­ta säh­kös­tä - Ky­lä­läi­set jär­jes­tä­vät Säh­kö­juh­lan

Turtola oli Tornionlaaksossa ensimmäinen kylä, jossa syttyivät sähkövalot. Se tapahtui 21.12.1919. Sattui vielä niin, että samana päivänä kylässä vietettiin Hugo Askan ja Hellin Lakkapään häitä.

– Sähkövirta tuli tietenkin Ruotsin puolelta, missä Ekfors Kraft Ab oli rakentanut voimalaitoksen Armasjokeen. Samoihin aikoihin Turtolan kanssa valot syttyivät myös Väylän länsirannalla, Svansteinissa, joka vuoteen 1809 saakka oli ollut samaa Turtolan kylää. Se, että Svansteinkin sai sähköt oli turtolalaisten ansiota. Ekfors oli ilmoittanut, että Svansteinissa yksin oli liian vähän talouksia, jotta yhtiön kannattaisi vetää sinne linja ja kehottanut kysymään turtolalaisten halukkuutta lähteä mukaan. Asia ei ratkennut Turtolassakaan helposti, mutta muutaman vahvan henkilön vetämänä hanke eteni. Lopussa kyläläisille tuli niin kiire, että pylväät pystytettiin väliaikaisesti jäähän tehtyihin reikiin, paljastaa aiheesta näytelmän kirjoittanut Kari Kaulanen.