pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tilaajille

Tuore tut­ki­mus: Hoidon tarpeen ar­vioin­ti pu­he­li­mit­se vä­hen­tää en­si­hoi­don kii­reet­tö­miä teh­tä­viä jopa kol­man­nek­sel­la – ­kii­reet­tö­mät ta­pauk­set kuor­mit­ta­vat en­si­hoi­toa ja päi­vys­tyk­siä

Puhelimitse tehtävä hoidon tarpeen arviointi vähentäisi tutkimuksen mukaan sekä ensihoidon että päivystyksen kiireettömistä tapauksista aiheutuvaa työtaakkaa.
Puhelimitse tehtävä hoidon tarpeen arviointi vähentäisi tutkimuksen mukaan sekä ensihoidon että päivystyksen kiireettömistä tapauksista aiheutuvaa työtaakkaa.
Kuva: Toni Länkinen

Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä. Tuoreen Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi vähensi kiireettömiä tehtäviä peräti kolmanneksella.

Oulun yliopistossa väittelevän terveystieteen maisteri Petri Roivaisen väitöstutkimukseen liittyvä pilotti toteutettiin Kainuun sairaanhoitopiirissä maalis-huhtikuussa vuonna 2018. Siihen osallistui yhteensä 765 kiireetöntä ensihoidon potilasta, jotka ohjattiin hätäkeskukseen soiton ja riskinarvioinnin jälkeen ensihoidon sijaan sairaanhoitajan puhelimitse tekemään hoidon tarpeen arviointiin.