Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Trak­to­ris­ta vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen le­vin­nyt tu­li­pa­lo tuhosi mök­ki­ra­ken­nuk­sen Ko­la­ris­sa

Traktori ja mökkirakennus tuhoutuivat tulipalossa Kolarin Venejärventiellä perjantaina iltapäivästä.

Mökkirakennuksen vieressä ollut traktori oli syttynyt palamaan, josta tuli levisi viereiseen rakennukseen.