Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vuo­si­sa­dan va­lo­tai­de­teos

Kirjoittaja on Uusi Rovaniemi -lehden toimittaja.
Kirjoittaja on Uusi Rovaniemi -lehden toimittaja.
Kuva: Jussi Leinonen

Ajoitus on kieltämättä kamala. Tiedote valotaideteoksen hankkimisesta Ylikylän uuteen kouluun näkee päivänvalon samaan aikaan kun talousahdinkoon ajautunut Rovaniemen kaupunki käy yhteistoimintaneuvotteluja.

Vastakkainasettelulta ei voi välttyä.

Sinänsä vaatimaton valotaideteos on kuitenkin Rovaniemen kaupungissa historiallinen. Jo 14 vuotta sitten Rovaniemen kaupunki teki periaatepäätöksen prosenttitaideperiaatteen noudattamisesta. Kulukuri lienee vetänyt aina pidemmän korren, sillä yhtäkään rakennushanketta ei ole tähän mennessä toteutettu periaatetta noudattaen.

Prosenttiperiaate otettiin käyttöön  eri puolilla maailmaa 1920-luvulla. Lähes sata vuotta myöhemmin aika voisi olla jo kypsä jo Rovaniemelläkin.

"Prosenttiperiaate otettiin käyttöön eri puolilla maailmaa 1920-luvulla. Lähes sata vuotta myöhemmin aika voisi olla jo kypsä jo Rovaniemelläkin."

Suomessa eduskunta käsitteli prosenttiperiaatetta ensimmäistä kertaa jo ennen toista maailmansotaa. Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämän ponnen vuonna 1939, mutta päätöksen toteuttaminen tyssäsi sotaan.

Vuonna 1956 valtioneuvosto teki päätöksen julkisten rakennusten kaunistamisesta taideteoksilla. Tehtävää hoitamaan asetettiin valtion taideteostoimikunta, joka nykyisinkin vastaa virastojen ja laitosten taideteoshankinnoista, joskaan ei täysin prosenttiperiaatetta noudattaen.

Kunnissa periaate omaksuttiin 1960-luvulta alkaen, jolloin prosenttiperiaatesuositus kirjattiin muun muassa Kemin, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Hyvinkään kaupunginvaltuustojen päätöksiin.

Nykyään moni Suomen kunta on sitoutunut periaatteeseen omassa julkisessa rakentamisessaan, mutta vain osa toteuttaa sitä käytännössä.

Rovaniemellä yksityinen sektori ehtikin ensin, Pohjolan Osuuspankki avasi tammikuussa taidekutsukilpailun uutta toimitaloaan varten. Laajennusosan taidehankintoihin on varattu prosenttiperiaatteen mukaisesti 120 000 euroa.

Huhtikuussa Lapin keskussairaala avasi taidekilpailun sisäänkäynnin taideteoksesta. Lisäksi syksyllä käynnistyy portfoliohaku pohjoisen taiteilijoille. Kaikkiaan hankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista.

Sairaanhoitopiiri perustelee hankintaansa muun muassa sillä, että taiteen avulla lisätään tutkitusti myönteistä potilaskokemusta ja edistetään toipumista.

Rovaniemen taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen mainitsi haastattelussa, kuinka prosenttitaide on kaikkien nähtävillä, ei vain museoon hakeutuvien. Se myös työllistää taiteilijoita – etenkin kuvataiteilijoille prosenttitaidehankkeet tarjoavat harvinaisia mahdollisuuksia julkisten teosten toteuttamiseen. Ennen kaikkea taide tuo rakennettuun ympäristöön lisäarvoa, niin tympeältä kuin sana kalskahtaakin. Taideteos voi esimerkiksi luoda rakennukselle identiteetin, edesauttaa tunnesiteen muodostumista, lisätä viihtyvyyttä ja luoda näin paikalle vetovoimaa.

Lue lisää:

Yli­ky­län va­lo­tai­de­teos tuo pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­seen