Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ris­ki­si­joi­tus tulee kal­liik­si Ro­va­nie­mel­le, mutta myös sen po­liit­ti­nen hinta voi olla raskas

"Mielikuvissa Rovaniemi näyttäytyy suorastaan holtittomana: viranhaltijat toimivat toisin kuin laki määrää eivätkä päättäjät tiedä, mistä päättävät."
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Kuva: Jussi Leinonen

Mediat ovat viime viikkoina uutisoineet Lapin käräjäoikeuden päätöksestä, joka keventää Rovaniemen kaupungin kukkaroa noin 38 000 eurolla.

Kyse on sopimusriidasta silmänpohjakuvauksia tehneen yrityksen kanssa. Kaupunki purki sopimuksen yrityksen kanssa elokuussa 2017 vedoten sopimusrikkomukseen. Kaupungin mukaan muun muassa kuvien laatu oli sovittua heikompi.

Yritys vei asian käräjäoikeuteen, jonka mukaan sopimusrikkomuksesta ei löytynyt riittävää näyttöä eikä kaupungilla ollut perusteita sopimuksen purkamiseen. Niinpä oikeus velvoitti kaupungin maksamaan yritykselle muun muassa vahingonkorvauksia ja puolet oikeudenkäyntikuluista.

Yritys oli kannellut kaupungin viranhaltijoiden toiminnasta myös Lapin aluehallintovirastolle. Avi huomauttikin viranhaltijoita siitä, etteivät he olleet vastanneet yrityksen lähettämiin asiakirjapyyntöihin tai sähköposteihin kuten laki siihen velvoittaisi.

Tätä ennen uutisoitiin isommista rahoista.

Rovaniemen kaupunki oli vuonna 2017 sijoittanut sijoittanut kaksi miljoonaa euroa varainhoitoyhtiön sijoitusyhtiöön Front Financeen, joka asetettiin viime syksynä yrityssaneeraukseen. Sen myötä kaupunki menettänee rahaa ainakin reilut 730 000 euroa. Samaan yhtiöön sijoitti myös Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, jolle on puolestaan tulossa noin 30 000 euron tappio.

Front Financen sijoitukset ovat olleet ns. korkean tuoton sijoituksia, joihin on liittynyt myös korkea riski. Tällaiset sijoitukset ovat julkisyhteisöille epätavallisia.

Rovaniemellä sijoituspäätöksen teki kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen silloinen ja nykyinen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) on todennut Lapin Kansalle, ettei Front Finance -sijoitus ollut kaupungin sijoitusohjeen mukainen eikä kaupunginhallitus ymmärtänyt sen olleen korkean riskin sijoitus.

Yllä kuvatut kaksi tapausta eivät liity toisiinsa eikä niiden perusteella voi luoda kokonaiskuvaa siitä, miten Rovaniemen kaupungin organisaatiossa toimitaan. Viranhaltijat varmasti noudattavat lakeja lähes poikkeuksetta ja päättäjätkin kai yleensä ymmärtävät päätöstensä sisällön.

Mielikuvat ovat kuitenkin eri asia kuin kokonaiskuva, ja mielikuvissa Rovaniemi näyttäytyy suorastaan holtittomana: viranhaltijat toimivat toisin kuin laki määrää eivätkä päättäjät tiedä, mistä päättävät.

Sijoituspäätöksestä kaupunki on tilannut ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen, jonka pitäisi valmistua näinä aikoina. Sen jälkeen nähdään, kuka kantaa vastuun päätöksestä ja miten.

Sijoitus tuli kalliiksi kaupunkilaisille, mutta myös sen poliittinen hinta voi olla kuntavaalien alla raskas.