lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

THL ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ker­to­vat Suomen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina tilannekatsauksen Suomen koronatilanteesta ja -rokotuksista.

Tilaisuus alkaa kello 10.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki ministeriöstä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio ja projektipäällikkö Anna Katz THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat strategiajohtaja Pasi Pohjola ja osastopäällikkö Satu Koskela ministeriöstä sekä ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä.