Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

Teat­te­ri meni sa­vot­ta­kämp­piin – tor­nio­lai­nen Teat­te­ri 41 oli ly­hy­ti­käi­nen, mutta mer­kit­tä­vä he­rät­tei­den antaja koko Lapissa

Torniossa käynnistyi 1970-luvun alussa ammattiteatteri Teatteri 41. Kirjailija Mirjam Kälkäjä on koonnut kirjaksi Teatteri 41:n alkuvuodet, jolloin teatteria vietiin eri puolille Lappia aina savottakämpille saakka.

1970-luvun poliittisten trendien mukaisesti Maaseudun Sivistysliiton organisaatiota lähdettiin hajasijoittamaan. Päätettiin perustaa useita eri kulttuurialoihin keskittyviä aluekeskuksia eri puolelle maata.