Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Tanssi, va­lo­ku­va­han­ke, siika ja podcast saivat Tor­nion­laak­son neu­vos­ton kult­tuu­ri­sti­pen­dit

Tornionlaakson neuvosto on valinnut vuotuiset kulttuuristipendiaatit 31 hakijan joukosta.

Veli-Matti Hannulle myönnettiin 17 000 kruunua podcastiin, jonka tarkoituksena on yhdistää Meänmaata kulttuurisena alueena ja tarjota mahdollisimman laajalle kuulijakunnalle tietoa alueen historiasta kulttuurista ja ihmisistä. Tarkoituksena on tuoda meänkieltä ja meän murretta alueen ulkopuolisten kuunneltavaksi varsinaisen Meänmaan alueen ulkopuolella.