Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Täl­läi­nen on hyvä työ­paik­ka Lapissa

Näkökulma

Lappi on täynnä osaavia mikro- ja pk-yrityksiä, jotka kehittävät toimintaansa resurssiensa puitteissa pysyäkseen mukana toimintaympäristön haasteellisissa muutoksissa. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet, jatkuva kiire, työntekijöiden muuttuneet odotukset työelämästä yhdistettynä maailman tilanteen aiheuttamaan epävarmuuteen ovat muutamia toimintaympäristöön jo osin pysyvästikin asettautuneita ilmiöitä.

Hyvä työpaikka Lapissa-hankkeessa on tuotettu toimenpiteitä, joiden avulla on havainnoitu yritysten tapoja ja tarpeita reagoida edellä mainittuihin haasteisiin. Yrityslähtöiset työpajat, kyselyt, webinaarit, syvähaastattelut ja keskustelut ovat tuottaneet arvokasta tietoa, mutta myös ratkaisuja.

Tarpeet ja tavat toimia ovat olleet odotetusti vaihtelevia, mutta tietyt teemat ovat korostuneet. Rekrytointiosaaminen, yrittäjän oma työssä jaksaminen ja erilaisten yksilöiden johtaminen ovat olleet pohdintaa aiheuttavien aiheiden keskiössä. Aiheisiin on vastattu tarjoten yksilöllisiä arjen työkaluja, mutta antamalla ennen kaikkea mahdollisuuden tulla kohdatuksi ja kuulluksi – ihmisenä ihmiselle.

Muuttunut ympäristö vaatii resilienssiä muuttua mukana. Resilienssin taustalla on ennen kaikkea kyky tarkastella ja analysoida omaa sekä työyhteisön toimintaa. Työvoiman rekrytoinnin osaratkaisuna kuin myös yleisesti työyhteisön työhyvinvoinnin vaalimisessa voi käyttää konkreettisena toimena työtehtävien uudelleen ajattelua, niiden pilkkomista ja muovaamista tekijälleen sopivammaksi kuin myös hakijapoolin laajentamista rekrytoinnissa, samalla edistäen monimuotoisuutta työyhteisössä.

Muotoiluajattelu rekrytoinnin tukena tai työn pilkkomisessa voi aluksi tuntua haastavalta, mutta hankkeessa on tuotettu opas työn tueksi. Lisäksi havaitsimme, että ymmärryksen lisääminen eri sukupolvien ja yksilöiden johtamista kohtaan parantaa myös työyhteisön sekä yksilön hyvinvointia. Yksinkertaisuudessaan ja konkreettisuudessaan kohtaaminen ja ymmärryksen lisääminen voi tapahtua yhteisten ja arkisten aamukahvien parissa.

Työhyvinvointiin liittyvän kyselytutkimuksemme mukaan nykytila lappilaisessa työhyvinvoinnissa on hyvä. Työhyvinvoinnin vahvuuksia ovat hyvä työilmapiiri ja avoimet keskusteluyhteydet sekä Lapin luonto virkistymistilana. Heikkouksiimme sisältyy työn kuormittavuus ja henkilöstön osaamiseen panostaminen.

Työn kuormittavuuden haasteet ovat näkyneet koko hankkeemme ajan. Erityisesti yksinyrittäjien puurtaminen hyvinvointinsa kustannuksella on ollut havaittavissa. Yritysten verkostoituminen hyvinvoinnin näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, jotta omaa tilannettaan pystyisi sanottamaan vertaiselleen ja löytämään mahdollisesti synergiaetuja.

Sitran megatrendien mukaan hyvinvoinnin haasteet tulevat kasvamaan, samalla kohtaamme epävarmuutta lisääntyvissä määrin. Kannustamme työyhteisöjä tarkastelemaan prosessejaan kriittisesti, jottei esimerkiksi puutteellisilla rekrytointikäytännöillä tai olemattomalla keskustelukulttuurilla luoda haasteita omalle toiminnalle tulevaisuudessa. Itsestään selvää on, että lakisääteisten asioiden tulee vähintään olla kunnossa, sillä hyvinvoinnin kysymykset ovat jo ja tulevat myös jatkossa olemaan iso osa yritysten veto- ja pitovoimatekijöitä, kun kilpailu työntekijöistä kovenee.

Havaintojemme mukaan työpaikat, jotka kehittävät työhyvinvointiaan, omaavat jo nyt kilpailukykyisen pitovoimatekijän.

Kirjoittajat työskentelevät Lapin ely-keskuksessa ESR-rahoitteisessa Hyvä työpaikka Lapissa-hankkeessa.