Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Taide tukee työ­hy­vin­voin­tia

Näkökulma

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden jaksaminen, alan resurssipula ja työn arvostus ovat olleet säännöllisesti toistuva aihe valtakunnan medioiden otsikoissa. Konkreettisesti pitkäaikaisten ongelmien ratkaisuun on tartuttava hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa. Haasteet ovat suuria ja monisyisiä. Meistä jokaisen olisi syytä kiinnostua tästä teemasta, koska se koskettaa jossain vaiheessa jokaisen elämää, tavalla tai toisella.

Samaan aikaan tutkimustieto ja käytännön kokemukset taiteen ja kulttuurin merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ovat kasvaneet. On osoitettu, että taiteella ja kulttuurilla on merkitystä ihmisen kokemukseen hyvästä elämästä. Aiheesta laajan kansainvälisen tutkimusraportin on julkaissut maailman terveysjärjestö WHO 2019.